2,684 views

Kẻ Thù Nghịch Thập Tự Giá

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài này https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nút “play” ► để nghe: … Đọc Tiếp →

2,939 views

Trang Sức Thánh

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài này https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nút “play” ► để nghe: … Đọc Tiếp →

2,662 views

Thuộc về Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac Bấm vào nút “play” ► để nghe: Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) “Vả, chẳng có người … Đọc Tiếp →

2,701 views

Chết cho Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: https://od.lk/d/MV8xMTUyMDI5ODFf/11437_ChetChoChua.mp3 Bấm vào nút “play” ► để nghe:   Chết cho Chúa Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) … Đọc Tiếp →

3,329 views

Sống cho Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5 Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: https://od.lk/d/MV8xMTUyMDI4MDhf/11435_SongChoChua.mp3 Bấm vào nút “play” ► để nghe: Sống Vì Chúa “Vì nếu chúng ta sống, là … Đọc Tiếp →

2,286 views

Chớ Kêu Trời Vô Cớ

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe Bấm nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11430-chokeutroivoco-1 https://od.lk/d/MV8xMTUyMDI1OThf/11430_ChoKeuTroiVoCo.mp3 Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết … Đọc Tiếp →

2,974 views

Lời Chứng: Món Quà Đầu Năm

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.mediafire.com/download/k8encybpvviqqzt/MonQuaDauNam.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: http://www.mediafire.com/download/e7mm1blza22548o/MonQuaDauNam.mp3 Bấm vào nút “play” ► để … Đọc Tiếp →

5,725 views

Nguyên Tắc Được Thịnh Vượng Trong Chúa

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy, ngươi mới được thịnh vượng … Đọc Tiếp →

3,804 views

Thờ Chúa Không Biết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
 
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
http://www.mediafire.com/?6fh6h7fglhneu1f
 
 
Bấm vào nút play ► dưới đây để nghe:
 
 
 

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng,
thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa Không Biết.
Vậy, Đấng các ngươi thờ mà không biết đó, là Đấng ta đương rao truyền cho.”

(Công Vụ Các Sứ Đồ 17:23)

Khi Sứ Đồ Phao-lô đến thành A-thên, trải qua khắp thành, nhìn thấy đầy những thần tượng thì tâm thần ông tức giận. Không phải Phao-lô giận những người dân A-thên khờ dại, bị Sa-tan khiến cho đui mù thuộc linh, không biết thờ Chúa mà chỉ biết thờ thần tượng. Phao-lô giận là giận Sa-tan đã khiến cho những người được Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài, ban quyền cai trị muôn loài trên đất mà lại sắp mình thờ lạy những vật do tay mình làm ra. Chẳng những đã thờ vô số thần tượng đầy khắp thành rồi mà họ còn e rằng có thiếu sót một thần nào họ không biết chăng, nên đã lập thêm một bàn thờ dành cho vị thần mà họ không biết.

Phao-lô đã nhân cơ hội đó để giảng cho dân thành A-thên biết, vị thần mà họ không biết nhưng muốn thờ đó, chẳng qua chính là Thiên Chúa Hằng Sống, Đấng Tạo Hóa của muôn loài và là chân thần duy nhất, ngoài Ngài không có thần nào khác đáng được tri ân và thờ phượng.

Chuyện dân A-thên thờ nhiều thần tượng rồi nhưng vẫn còn lo xa, thờ thêm một “Chúa Không Biết” khiến cho chúng ta thấy tội nghiệp cho họ và đáng để cho chúng ta tức giận đối với Sa-tan. Nhưng nhìn vào Hội Thánh của Chúa ngày nay, chúng ta thấy rõ, biết bao nhiêu con dân Chúa thờ Chúa của Thánh Kinh, nghĩa là thờ đúng chân thần, mà vẫn không biết Chúa mà mình đang thờ.

Thánh Kinh cho biết, thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời và chính Thiên Chúa Ngôi Thánh Linh đang ngự trong thân thể chúng ta: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Thiên Chúa, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” (I Cô-rinh-tô 6:19). Đấng mà chúng ta đang tôn thờ là Thiên Chúa Hằng Sống, chúng ta biết tên Ngài, chúng ta biết về Ngài, chúng ta biết ý muốn của Ngài, vì Ngài đã giải bày cách rõ ràng cho chúng ta qua Thánh Kinh. Thế nhưng, đối với đa số con dân Chúa, trên bàn thờ tâm thần của họ, chỉ là sự hiện diện của một “Chúa Không Biết!”

Cơ-đốc nhân thờ “Chúa Không Biết” có nghĩa là họ thờ phượng Chúa mà không biết Chúa của mình là Đấng Thánh, là Đấng kỵ tà, là Đấng không kể kẻ có tội là vô tội, là Đấng sẽ báo trả mọi người tùy theo công việc họ làm, là Đấng phán: “Hãy nên thánh, vì Ta là Thánh!” là Đấng nghiêm cấm:“Thế thì, các ngươi phải giữ điều Ta phán dặn, để đừng làm theo một trong các thói tục gớm ghiếc nào đã làm trước các ngươi, và các ngươi chớ vì các thói tục đó mà gây cho mình ô uế. Ta là Giê-hô-va Thiên Chúa của các ngươi” (Lê-vi Ký 18:30).

Chính vì thế mà hàng năm biết bao nhiêu Cơ-đốc nhân đã vui mừng:

►         Kỷ niệm sự phục sinh của Chúa bằng lễ hội Easter:là lễ hội mừng sự phục sinh của nữ thần Easter, là nữ thần của mùa màng và sự sinh sản của ngoại giáo [1]. Trong mỗi mùa Easter, hàng triệu câu “Happy Easter!” được con dân Chúa chúc lẫn nhau mà ý nghĩa thật sự của nó là: “Hạnh phúc bởi sự phục sinh của nữ thần Easter!

►        Kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa bằng lễ hội Christmas:là lễ hội mừng sinh nhật thần mặt trời của ngoại giáo vào ngày 25 tháng 12, với cái tên “Christmas” ra từ giáo tích “Mass of Christ” của Công Giáo La-mã, là một giáo tích được họ cử hành mỗi ngày, tái diễn sự chết của Đấng Christ, vì họ tin rằng, trong Mass, bánh và rượu nho biến thành thịt và máu thật của Đấng Christ. Trang 537 của bộ Bách Khoa Từ Điển Công Giáo (Catholic Encyclopedia) định nghĩa "Mass" như sau: "Trong luật pháp của Cơ-đốc, sự tế lễ tối cao là Mass. Hành động thờ phượng tối cao nhất thiết bao gồm sự dâng hiến một nạn nhân lên Đức Chúa Trời, sự dâng hiến được thực hiện bởi một người xứng đáng, như một thầy tế lễ, (và) sự hủy diệt của nạn nhân" [2]. Trong mỗi mùa Christmas, biết bao nhiêu tiền bạc đã bỏ ra để mua sắm và trang trí những cây Christmas mà không biết rằng Chúa đã lên án thói tục dựng cây này từ mấy ngàn năm trước: “Vì thói quen của các dân ấy chỉ là hư không… Người ta đốn cây trong rừng, tay thợ lấy búa mà đẽo; rồi lấy bạc vàng mà trang sức; dùng búa mà đóng đinh vào, đặng khỏi lung lay” (Giê-rê-mi 10:3-4). Trong mỗi mùa Christmas, biết bao nhiêu lời nói dối về huyền thoại “Ông Già Nô-el” được các Cơ-đốc nhân đem ra gạt gẫm con cháu mình. Trong mỗi mùa Christmas, hàng triệu câu: “Merry Christmas!” được con dân Chúa hân hoan chúc tụng lẫn nhau, mà ý nghĩa thật sự của nó là: “Mừng Chúa Chết!” Đành rằng, nhờ sự chết của Chúa mà chúng ta được cứu nhưng sự kiện Chúa đã chịu một cái chết đau đớn và nhục nhã, không phải là một chuyện vui mừng. Nhưng, sao lại vui mừng về cái chết của Chúa trong ngày được cho là kỷ niệm sự được sinh ra của Chúa?

►         Ngoài ra, còn các lễ hội khác của ngoại giáo cũng được mang vào Hội Thánh của Chúa: Lễ Ma Quỷ (Halloween), Lễ Tình Nhân (Valentine), Tết Trung Thu, Lễ Tro, Lễ lá, Mùa Vọng, Mùa Chay, vv… Thậm chí, có nơi còn đem lân vào múa trong nơi nhóm họp thờ phượng Chúa!

►        Ngoài ra, còn các nghi thức thờ phượng, các loại “áo lễ” phỏng theo ngoại giáo, các tranh ảnh “hình Chúa,” hoàn toàn không có trong Thánh Kinh, không đúng với Lời Chúa được mang vào trong Hội Thánh và gia đình của con dân Chúa!

Khi Cơ-đốc nhân thờ Chúa mà không biết Chúa của mình là ai thì đó lại là điều đáng thương và đáng giận hơn cả chuyện dân thành A-thên thờ “Chúa Không Biết” ngày xưa. Đáng thương vì: “Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì Ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình, thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi.” (Ô-sê-4:6). Đáng giận vì Sa-tan đã làm cho chai cứng tấm lòng của những người đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ nhưng không chịu tìm biết lẽ thật của Lời Chúa để có thể trung tín sống một đời sống thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Thờ phượng Chúa chỉ bằng tâm thần mà không bằng lẽ thật (theo Lời Chúa, dựa trên Lời Chúa) chỉ là một thứ “lửa lạ” bất khiết dâng lên Chúa mà thôi (Lê-vi Ký 10:1)!

Nguyện Thần Lẽ Thật dẫn dắt mọi con dân chân thật của Chúa vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. A-men!

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
13.12.2012

Tôi Làm Theo…
Tôi Bước Đi…

Vậy, các ngươi khá làm theo cẩn thận
Những điều chi Chúa phán dạy các ngươi
Khá làm theo , và chớ có đổi dời
Xây bên hữu, hoặc xây qua bên tả

Chúa sẽ ban cho các ngươi… phước lạ
Để các ngươi được vui hưởng lâu dài
Khá đi theo trọn vẹn, chớ đi… sai
Đường Chúa đã chỉ cho: Đường sự sống

Tôi làm theo, và làm theo thận trọng
Một vài điều, không phải… cả mọi điều
Có khi lòng hứa nguyện sẽ làm theo
Nhưng thực hiện… ngược với lời hứa nguyện

Tôi bước đi có khi nào trọn vẹn
Theo con đường Chúa ưu ái chỉ cho?
Khi lòng tôi yếu đuối: Đi vòng vo
Khi sốt sắng: Dù chông gai, đi tới

Đừng "đổ thừa" cho mình… vì yếu đuối!
Đừng "đổ thừa" cho mưu chước Sa-tan!
Nếu quyết tâm chắc chắn sẽ hoàn thành
Thử thách lớn sao bằng ân điển Chúa!

Tường Lưu

Ghi Chú

[1] Xem thêm bài “Huyền Thoại về Easter” tại đây: http://timhieutinlanh.net/node/519

[2] Xem thêm bài “Sự Thật Về Christmas” tại đây: http://timhieutinlanh.net/node/299

 

Đọc Tiếp →

4,943 views

Cảm Tạ Chúa Trong Mọi Cảnh Ngộ

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?i1h9p2hyd8zke0s
 
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài giảng này:
http://www.mediafire.com/?5oc45xckmu6qooh
 
Bấm vào nút "play" ► để nghe
 
Huỳnh Christian Priscilla
 
Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhơn từ Chúa,
Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ.
Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng
Tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn,
Và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa.”

(Thi Thiên 90:14-15)
 
Gia đình chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa Hằng Sống lời tôn vinh cảm tạ về sự bảo vệ, chăm sóc, trong sự thành tín còn đến đời đời của Ngài, đối với gia đình chúng tôi.
 
Tôi xin ghi lại nơi đây lời tâm tình để chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em về sự lạ lùng Chúa đã làm trên gia đình chúng tôi trong tuần lễ vừa qua. Dù đó là một tai nạn nhưng lại là một phước hạnh đến từ Thiên Chúa, đem lại ích lợi cho nhiều người. Trước hết, xin quý ông bà anh chị em đọc qua lời làm chứng của nhà tôi với những con dân Chúa thường sinh hoạt trong Paltlak Chat Room “Tìm Hiểu Thánh Kinh” [1] vào chủ nhật 11.11.2012:

 
Gia đình tôi khoảng hai hay ba tháng thì lái xe đi Dallas, một thành phố lớn của Texas, cách chỗ chúng tôi ở khoảng hai tiếng lái xe, để đi chợ thực phẩm của người Đại Hàn, mua các thức ăn Á-đông, vì nơi chúng tôi ở không có chợ bán thức ăn Á-đông. Chợ của người Mỹ cũng có bán vài món Á-đông nhưng giá tiền mắc gấp ba hay bốn lần chợ Đại Hàn. Chúng tôi chọn đi chợ Đại Hàn vì là chợ của người Tin Lành, không thờ hình tượng và không bán hình tượng.
 
Sáng nay, chúng tôi ra xe, cầu nguyện, lái đi và ghé lại một tiệm bán donut cách nhà chừng 1km để mua donut ăn lót lòng trên đường đi. Trong khi Mỹ Linh và Hồng Ân vào tiệm mua donut thì tôi và Thiên Lạc ngồi trong xe chờ. Khi mua donut xong, đi ra xe thì Mỹ Linh thấy có chất nước tuôn ào ạt từ dưới đầu xe xuống bãi đậu xe nên vội chạy đến bên phía cửa xe báo với tôi. Tôi ra khỏi xe, nhìn thấy nước chảy ào ào tưởng là thùng nước bị nứt hay ống dẫn nước bị vỡ. Nhưng thật ra là ống dẫn xăng bị vỡ. Tôi vội lái xe quay về nhà và chui xuống gầm xe, dò tìm theo các ống dẫn xăng nhưng không thấy gì. Đến khi mở cốp xe lên thì thấy đầy lá cây trên buồng máy và có dấu răng cắn của loài thú, có lẽ là con sóc, trên một ống dẫn xăng. Vậy là có cô sóc nào muốn lót ổ để đẻ trong xe và muốn cắn đứt ống dẫn xăng để rộng chỗ cho cô làm ổ!
 
Trước khi khám phá ra nguyên nhân, chúng tôi đã cầu nguyện cảm tạ Chúa và xin giao phó cho Chúa việc sửa xe. Sáng mai, thứ hai, cha mẹ của bạn học cháu Hồng Ân sẽ ghé lại để cho hai con tôi quá giang đi học. Còn tôi thì phải tìm cách sửa dã chiến (cắt đôi ống dẫn bằng nhựa, nối vào một ống kim loại, dùng kẹp vòng để kẹp lại hai đầu) để có thể lái xe đến tiệm cho thợ thay thế ống dẫn xăng mới, chưa biết tốn kém là bao nhiêu.
 
Dầu không hiểu tại sao Chúa cho phép tai nạn này xảy ra để cho chúng tôi không thể đi chợ, bất tiện trong việc đưa đón hai con đi học, lại phải tốn kém tiền sửa xe và có lẽ tôi sẽ tốn nhiều thì giờ trong việc sửa xe… nhưng chúng tôi vững tin nơi Lời Chúa: "Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định" (Rô-ma 8:28).
 
Tôi ghi lại mấy lời tâm tình trên đây để chiasẻ với quý anh chị em rằng: Trong nếp sống Đạo thực tế của gia đình tôi, nhiều khi chúng tôi không hiểu tại sao nghịch cảnh xảy ra, nhưng chúng tôi không còn thắc mắc hay buồn phiền hay lo lắng như thưở ban đầu mới đi theo Chúa. Có thể nói, chúng tôi không cần biết và cũng không cần hiểu lý do gì Chúa cho phép xảy ra. Chúng tôi chỉ vững tin: Đó phải là điều ích lợi cho chúng tôi, vì chúng tôi yêu mến Chúa. Và chúng tôi vui mừng, cảm tạ, dâng trình, phó thác mọi sự trong tay Chúa.
 
Cảm tạ Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng tôi cho đến đời đời và chân thật trong mọi lời phán của Ngài. A-men!
 
Khi tôi từ trong tiệm donut bước ra, bỗng nhìn thấy có chất nước chảy ào ạt từ dưới thùng xe xuống bãi đậu xe. Mới đầu, tôi tưởng là thùng nước của xe bị bể nhưng khi đến gần thì ngửi được mùi xăng. Tôi vội ra dấu cho chồng tôi ra khỏi xe để xem. Lúc đó, tôi vừa bàng hoàng vừa lo sợ, nếu có ai hút thuốc và ném tàn thuốc xuống đường thì sẽ gây ra hỏa hoạn, làm cho xe bị nổ mà chồng con tôi thì đang ở trong xe. Tôi liền kêu cầu Chúa trong tâm thần mình: Chúa ơi, xin hãy cứu chúng con giờ này. Con không biết bây giờ phải làm sao. Con chỉ niết cảm tạ Chúa trước, vì con tin rằng mọi sự hiệp lại đều có ích cho chúng con. Xin giúp cho chúng con có thể lái xe về đến nhà bình an. Có lẽ, xăng đã tuôn ra gần hết rồi. Xin đừng để chúng con phải đi bộ về, vì trời quá lạnh.
 
Chồng tôi ra khỏi xe, nhìn thấy xăng tuôn đổ như vậy (dù lúc đó anh chưa biết là xăng) liền hối tôi và con gái vào xe để anh lái xe về nhà ngay. Cảm tạ Chúa, chúng tôi đã về đến nhà bình an. Tôi vui mừng, cảm tạ Chúa đã nhậm lời cầu xin của tôi.
 
Kính mời quý ông bà anh chị em đọc thêm lời làm chứng của nhà tôi vào ngày hôm sau:
 
Nếu!
Hôm nay, tôi suy nghĩ đến điều này mà giật mình, nếu chúng tôi không ghé lại tiệm donut hay tiệm donut ở cách xa nhà tôi một khoảng, đủ để cho khối máy xe bị nóng làm cho xăng đang phún ra phát cháy và làm nổ xe thì chắc cả gia đình tôi đã về với Chúa ngày hôm qua.
Tôi cảm tạ Chúa vì sự can thiệp lạ lùng của Ngài và hiểu rằng, Chúa cho phép mọi sự xảy ra để chúng tôi nhớ rằng, ma quỷ đang tìm đủ cách để tấn công chúng tôi. Tôi cảm tạ Chúa không phải vì gia đình mình thoát chết, vì chết là điều ích lợi cho chúng tôi, nhưng tôi cảm tạ Chúa là Ngài còn ban cho chúng tôi thêm cơ hội và thời gian để góp phần trong việc xây dựng Hội Thánh của Ngài, mà cũng là cơ hội để được Ngài ban thưởng thêm.
 
Chúng tôi đang chịu sự tấn công của Sa-tan. Xin quý anh chị em nhớ đến và cầu thay cho chúng tôi. Nhất là cầu xin Chúa ban cho tôi có thể hoàn tất sớm cuốn Kỳ Tận Thế. Cám ơn quý anh chị em.
 
Qua sự kiện này, tôi cảm tạ Chúa là Ngài luôn đáp lời cầu xin của chúng tôi. Dầu Chúa cho phép hoạn nạn, thử thách xảy ra nhưng Ngài vẫn bồng ẳm chúng tôi trong vòng tay yêu thương của Ngài. Quả thật, Chúa là Đấng thành tín, mọi lời hứa của Ngài trong Thánh Kinh, Ngài đều làm tròn đối với những ai hết lòng tin cậy nơi Ngài và kêu cầu Ngài:
 
Bởi vì người nào tríu mến Ta, Ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người; Trong sự gian truân, Ta sẽ ở cùng người, giải cứu người, và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của Ta.”(Thi Thiên 91:14-16)
 
Sau khi sửa chữa tạm thời, bằng cách cắt bỏ chỗ ống dẫn xăng bị sóc nhai thủng, nối hai đoạn ống với một ống nhựa và dùng kẹp vòng kẹp lại ở hai đầu, nhà tôi đem xe đến một tiệm sửa xe gần nhà để sửa. Chủ tiệm cho biết là ống dẫn xăng của kiểu xe chúng tôi đang dùng không còn sản xuất tại Mỹ nữa, mà phải đặt mua ở Mễ-tây-cơ (Mexico). Đến chín ngày sau thì hàng mới gửi đến và hôm qua, thứ tư 21.11.2012, thì nhà tôi đã đem xe đến tiệm để sửa. Vì nơi bán hàng không bán ống dẫn xăng mà bán luôn cả bơm xăng nên trọn bộ phụ tùng lên đến $199.60. Tiền công thợ mỗi tiếng đồng hồ là $75.00, thợ đã tốn hai tiếng rưỡi để thay thế toàn bộ ống dẫn xăng và bơm xăng, tiền công là $187.50. Cộng luôn tiền thuế và lệ phí là $413.72.
 

Hình chụp ống dẫn xăng sau khi được nhà tôi nối tạm trở lại

 
Nhà tôi nói, có lẽ cái bơm xăng cũng đã đến lúc cần thay, cho nên, Chúa muốn qua sự kiện này giúp chúng tôi thay luôn để khỏi lâm cảnh đang lái xe giữa đường trên xa lộ, xa nhà, thì bơm xăng bị hư. Trong trường hợp đó sẽ tốn kém và bất tiện rất nhiều, nhất là khi xảy ra ban đêm, trên đoạn đường vắng mà thời tiết thì lạnh dưới 0 độ C trong mùa đông đang đến.
 
Dù hoàn cảnh gia đình chúng tôi không lúc nào dư dật tiền bạc, cuộc sống mỗi ngày chỉ đủ ăn đủ mặc bởi sự ban cho của Chúa, nhưng mỗi khi có hoạn nạn hay nhu cầu thì Chúa lại tiếp trợ chúng tôi cách lạ lùng. Chẳng những tiếp trợ chúng tôi mà Chúa còn dùng đó làm cơ hội ban phước cho nhiều người và mở rộng các mục vụ của chúng tôi.
 
Mỗi khi chúng tôi làm chứng lại những hoạn nạn hay thiếu thốn mà chúng tôi trải qua là để cảm tạ Chúa, làm chứng về sự thành tín của Chúa vì Ngài luôn chăm sóc và mở đường cho chúng tôi qua khỏi mọi khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn những lời chứng của mình đem lại sự an ủi và khích lệ, thêm đức tin cho những con dân Chúa cùng cảnh ngộ. Chúng tôi không hề có ý muốn nói khéo để xin tiền bạc của con dân Chúa.
 
Lời Chúa dạy chúng ta trong Phi-líp 4:6:
 
Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đấng Christ Jesus.”
 
Lời Chúa cũng cam kết với chúng ta trong Gia-cơ 1:2-4:
 
Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.”
 
Tôi mượn câu kết trong lời làm chứng của nhà tôi để kết luận như sau: “Đôi khi, tâm trí loài người của chúng ta suy nghĩ vẫn vơ: Sao Chúa không giúp tiết kiệm số tiền sửa xe? Sao Chúa cho phép những sự bất tiện, hao tốn xảy ra? Tuy nhiên, khi chúng ta trọn vẹn tin cậy nơi Ngài thì "mọi sự hiệp lại để làm ích cho chúng ta," không cần phải hỏi tại sao mà chỉ cần cảm tạ với lòng biết ơn chân thành.”
 
 
Huỳnh Christian Priscilla
22.11.2012
 
 

 
Copyright Notice: All Rights Reserved © 2012 Vietnamese Christian Mission Ministry.

Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.
 
Đọc Tiếp →

2,922 views

Thơ: Sự Chúa Sống Lại

 

Sự Chúa Sống Lại

Ngày xưa Chúa đã phán lời,
Rằng Ngài bị đóng đinh nơi thập hình,
Qua ba ngày… sáng bình minh,
Thì Ngài sống lại, hiển vinh Danh Trời!

Thật như Nước Chúa rạng ngời,
Quyền năng tột đỉnh, giữ lời phán ra…
Tinh sương, có các đàn bà,
Đi ra mộ Chúa để mà viếng thăm,

Họ nhìn thấy đá đã lăn
Ra xa cửa mộ, và Thân chẳng còn,
Bốn bề quanh quẩn núi non,
Xác Ngài đã mất… chỉ còn mộ không!

Các bà lo lắng trong lòng,
Tâm thần bối rối, phập phòng, xôn xao!
Thì kìa thiên sứ trên Cao,
Sáng choang như chớp, hiện vào báo tin,

Rằng Giê-xu đã an bình,
Từ ngôi mộ chết, nguyên hình còn đây,
Ngài không còn ở mộ này,
"Song Ngài sống lại" để bày tỏ ra:

Linh năng, ân điển bao la,
Thắng quyền tội lỗi, quỷ ma hại người!
Phục Sinh mang lại cho đời,
Bình an, hy vọng rạng ngời phước ân!

Ai tin thì được dự phần,
Trên Nơi vinh hiển tình thân với Ngài!
Vậy ta mau hãy đến ngay,
Trọn lòng trông cậy tháng ngày bên Cha,

Huyết Ngài thật đã thứ tha,
Phục Sinh – Ngài sống bên ta mãi hoài!

(Dựa vào sách Lu-ca 24:1-9)

Tiểu Minh Ngọc

 

Đọc Tiếp →

3,021 views

Thơ: Ngày Chúa Làm… Đẹp Quá

"Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên,
chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy."
 
(Thi Thiên 118:24)

Khi thức giấc, sớm mai, lòng vui vẻ
Nhìn sương trời còn đọng giọt… cỏ cây
Lời Thánh Ca… hát se sẽ… một bài
Tạ ơn Chúa, ngày Chúa làm… đẹp quá!

Lòng vui vẻ được sống trong… ngày Chúa
Thiên nhiên này… Chúa tạo dựng… từ xưa
Lớp lớp người… thiên vạn cổ… trôi qua…
Tạ ơn Chúa, ngày Chúa làm… đẹp quá!

Những đóa hoa thẹn thùng vừa hé nở
Rung cánh ong, rung cánh bướm… lả lơi
Tiếng chim ca vang trong gió… chơi vơi
Tạ ơn Chúa, ngày Chúa làm… đẹp quá!

Chiều dần xuống, đám mây trời… thong thả
Lơ lửng bay, ai biết… bay về đâu?
Hồn mơ màng, ngan ngát… ý thơ reo
Tạ ơn Chúa, ngày Chúa làm… đẹp quá!

Đêm lung linh… muôn sắc màu… tinh tú
Giải Ngân Hà vời vợi… cõi thiên không
Trái đất này… đời người được… trăm năm (?)
Tạ ơn Chúa, ngày Chúa làm… đẹp quá!

Tường Lưu

 

Đọc Tiếp →

3,996 views

003 Chúa Jesus Tìm Tôi

Copyright Notice:All Rights Reserved © 2011 Vietnamese Christian Mission Ministry, Inc. – Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.

Huỳnh Christian Priscilla
Bấm vào đây để download bài viết này

"Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ nầy:
'Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con,
mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng,
đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao?
Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai;
đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng:
Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất.'
Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy,
sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn
hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn."
(Lu-ca 15:3-7)


Một ngày, vào khoảng giữa tháng 2 của năm 2001, trong lúc nhà tôi đi công tác xa, tôi một mình lái xe, chở hai con nhỏ đi khám bệnh. Sau khi khám bệnh cho hai con xong, tôi lái xe chở hai con về nhà thì trời bỗng nổi cơn mưa giông rất lớn. Trời đất bất ngờ tối sầm, mưa tuôn đổ ào ạt, gió thổi mạnh đến nổi không còn thấy rõ đường để lái xe. Tôi vốn không có kinh nghiệm nhiều trong việc lái xe, cho nên, trong hoàn cảnh đó, tôi đã rất sợ hãi. Tôi bèn kêu cầu Chúa Jesus gìn giữ tay lái của tôi và dẫn đường cho ba mẹ con tôi được về đến nhà bình an.

Sau đó, vì mưa giông quá lớn cho nên tôi tìm chỗ để tấp xe vào, đậu lại, chờ cho cơn mưa giông qua đi hay giảm bớt. Tôi mở đèn tín hiệu bên phải, chuẩn bị lái xe qua lối kế bên để có thể tấp vào lề phải. Tôi cố ý chờ một thời gian đủ lâu để nếu có xe phía sau thì người lái xe sẽ chậm lại để nhường cho tôi. Khi nhìn thấy không còn xe phía sau, tôi bắt đầu chuyển xe sang lối phải thì bỗng nhiên nghe có tiếng kèn xe vang dội, khiến tôi giật mình, lấy tay lái trở lại. Liền lúc đó, phía bên lối phải, một chiếc xe khác vượt ào qua mặt tôi. Nghĩa là, nếu tôi không lấy tay lái trở lại kịp thời thì tai nạn đã xảy ra. Tôi hoảng sợ, run cả người, tim đập mạnh. Ngay lúc đó, tôi nghe có một tiếng nói, hỏi tôi cách nghiêm nghị rằng:

– Mỹ Linh! nếu hôm nay bị xe đụng chết thì con sẽ đi về đâu?

Tôi sửng sốt, không hiểu tiếng nói ở đâu ra. Tôi đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu thì chỉ thấy hai đứa con của tôi đang ngủ trong băng ghế sau. Kế tiếp, tôi lại nghe tiếng nói hỏi tiếp:

– Mẹ chết rồi sao còn chưa tin Chúa?

Vừa nghe xong, tôi liền nhận biết đây là tiếng của Chúa; vì tôi đã có lần hứa với Chúa là sau khi mẹ tôi chết, tôi sẽ tin Chúa. Thời gian đầu sau khi mẹ chết, tôi vẫn còn đau buồn trong lòng vì thương nhớ mẹ, nhưng trong lòng lại có nỗi vui mừng rộn ràng vì biết rằng mình sắp được tin Chúa. Lúc ấy, tôi cứ tưởng tin Chúa thì phải vào trong nhà thờ làm các thứ nghi thức, thủ tục cho nên chưa kịp thu xếp. Phần khác, vì tôi không muốn gia đình bên tôi khó chịu về việc tôi tin Chúa trong thời gian mẹ vừa mới qua đời, cho nên, tôi cứ nấn ná. Bởi vì tôi hiểu rằng, một khi đã tin nhận Chúa thì không được phép thờ lạy hoặc thắp hương cho các hình tượng, không được cúng giổ người quá cố, không được lập bàn thờ cha mẹ, tổ tiên, và cũng không được tham dự những cuộc cúng giổ do gia đình tổ chức. Mà những điều đó chắc chắn sẽ khiến cho có sự va chạm mạnh mẽ trong gia đình bên tôi.

Dầu chưa kịp chính thức tin nhận Chúa nhưng trong thời gian đó tôi vẫn thường cầu xin Chúa giúp cho tôi đừng bị rơi vào những tình cảnh khó khăn, phải chìu theo gia đình mà làm ra những chuyện không đẹp lòng Chúa. Mẹ tôi rất là thương tôi, theo lời kể của chị tôi, trong giây phút cuối cùng của bà, bà vẫn liên tục gọi tên tôi. Tôi cũng rất là yêu thương mẹ tôi, nhưng tôi cũng hiểu rằng người đã chết rồi thì tất cả những sự cúng kiến chẳng có nghĩa lý gì. Tôi cảm tạ Chúa một điều là trong khi mẹ tôi còn sống, tôi đã có cơ hội hiếu kính và tỏ lòng yêu thương bà. Sau khi mẹ tôi qua đời, mỗi đêm tôi khóc thầm, than thở với Chúa: Chúa ơi! mẹ con đã chết rồi, đã bỏ con đi nhưng chắc Chúa không bỏ con đâu. Xin Chúa giúp cho con đừng than khóc quá nhiều như người đời thường than khóc trong các đám tang.

Thời gian trôi qua, với những bận rộn trong cuộc sống, tôi cũng quên đi việc tin nhận Chúa. Mãi đến khi nghe tiếng nói hỏi tôi trong khi đang lái xe, tôi mới giật mình nhớ lại lời hứa của mình với Chúa. Vì thế, tôi tin chắc tiếng nói đó chính là tiếng Chúa phán hỏi tôi. Tôi bật khóc òa, mừng rỡ, vì nhận ra Chúa đang phán với tôi. Tôi nói trong nước mắt:

– Lạy Chúa Jesus, xin Chúa tha thứ cho tội chậm trể về lời hứa của con với Chúa. Con biết, nếu hôm nay bị xe đụng chết thì con sẽ đi xuống địa ngục. Nhưng con không muốn đi xuống địa ngục. Chúa ơi! Xin hãy cứu con.

Lúc bấy giờ trong lòng tôi rất muốn tin nhận Chúa nhưng không biết phải làm sao. Bỗng nhiên, tôi nhớ lại một chuyện xảy ra đã gần mười năm. Đó là, có lần tôi mở ti vi ra xem thì thấy có một người Mỹ giảng Tin Lành. Ông nói rằng, nếu ai muốn tiếp nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của đời mình thì hãy lập lại theo ông lời cầu nguyện tin nhận Chúa. Những lời kêu gọi và hướng dẫn của ông từ gần mười năm trước, bỗng nhiên vang lên trong đầu tôi một cách rõ ràng. Tôi cứ nghe một câu ông nói bằng tiếng Anh thì tôi lập lại bằng tiếng Việt, như sau:

– Dear Lord Jesus!  Lạy Chúa Jesus!

– I know that I am a sinner. Con biết con là người có tội.

– Please forgive my sins. Xin Chúa tha thứ tội của con.

– I ask You to come into my life. Xin Chúa ngự vào đời sống con.

– Thank you for dying on the cross for me. Con cám ơn Chúa đã chết trên thập tự giá vì con.

– I pray in the Name of Jesus Christ. Amen. Con cầu xin trong danh của Chúa Jesus Christ. A-men.

Tôi hiểu rằng: Mặc dầu tôi đã từng nghe biết về Tin Lành cứu rỗi, đã kinh nghiệm được quyền năng giải cứu của Chúa trong đời sống của tôi, và trong lòng tôi đã thật sự tin Chúa; nhưng nếu tôi chỉ tin Chúa trong lòng thì chưa đủ; tôi cần phải thật sự ăn năn, xưng tội, và từ bỏ tội lỗi để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa thì tôi mới thoát khỏi sự hư mất đời đời trong hỏa ngục. Vì thế, Chúa mới hỏi tôi rằng, nếu tôi chết thì tôi sẽ đi đâu. Lời Chúa trong Thánh Kinh, sách Rô-ma, đoạn 10, từ câu 9 đến câu11, khẳng định như sau:

"Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jesus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn."

Từ khi Chúa phán hỏi tôi cho đến khi tôi khóc, trả lời Chúa, rồi cầu nguyện tin nhận Chúa, tôi không ý thức được thời gian trôi qua là bao lâu. Tôi chỉ biết là sau đó thì tôi đã về tới nhà bình an; và tôi băn khoăn, suy nghĩ: Làm sao để biết Chúa đã ngự vào lòng mình? Vì sau khi tôi cầu nguyện tin nhận Chúa xong thì tôi không còn nghe Chúa nói gì nữa cả; ngoài cảm giác vui mừng, bình an khiến cho tôi thầm tiếc: "biết vậy, mình cầu nguyện tin Chúa sớm hơn."

Cảm tạ Chúa vô cùng! Ngài là Đấng yêu thương và Ngài cũng là Đấng làm ra những điều tốt đẹp nhất cho những ai tin nhận Ngài. Đầu tuần sau, chồng tôi đi công tác về, vừa về tới nhà thì anh kể cho tôi nghe Chúa đã cứu anh thoát khỏi bị rơi vào một tai nạn thảm khốc như thế nào, và anh đã ăn năn tội, đầu phục Chúa như thế nào. Trong lúc anh kể chuyện thì tôi đang rửa chén. Nghe anh kể việc Chúa cứu anh thoát chết trong đường tơ, kẻ tóc, lòng tôi bật lên lời cảm tạ Chúa. Tôi rưng rưng nước mắt nói thầm trong lòng rằng: Cảm tạ Chúa đã cứu chồng con, nếu không thì ba mẹ con của con giờ này không biết phải làm sao!

Tiếp theo đâylà lời kể của chồng tôi về kinh nghiệm anh được Chúa cứu:

Tôi được sinh ra trong một gia đình tín đồ Tin Lành. Từ khi còn thơ ấu, tôi đã được học biết về Chúa trong Hội Thánh. Vốn ham thích đọc sách từ bé, vào năm chín tuổi tôi đã say mê đọc Thánh Kinh. Năm mười một tuổi, tôi thực sự nhận biết mình cần được cứu rỗi ra khỏi tội lỗi và tôi tin nhận những gì Đức Chúa Jesus đã làm cho tôi, như được ghi chép trong Thánh Kinh. Tôi chịu báp-tem vào cuối năm 1966, khi vừa tròn 12 tuổi.

Lẽ ra, với hoàn cảnh thuận tiện như vậy, tôi phải là một người tin Chúa mạnh mẽ, có đời sống làm sáng danh Chúa. Tuy nhiên, cuộc đời tôi đã trải qua nhiều nỗi thăng trầm trong đức tin, mà lúc xuống thấp nhất là lúc tôi hoàn toàn tự cắt mình ra khỏi Hội Thánh, sống như một người không biết Chúa. Đó cũng chính là thời gian tôi gặp và kết hôn với Mỹ Linh. Tôi nói là thời gian xuống thấp nhất trong đức tin là vì trong thâm tâm tôi vẫn thật lòng tin nhận sự thực hữu của Thiên Chúa và sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, chứ không phải là tôi không còn tin Chúa. Tôi vẫn tin Chúa và tin vào sự cứu rỗi của Ngài nhưng tôi không sống một đời sống thánh khiết theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Và như vậy, tôi không khác gì một người chưa tin Chúa, thực tế, còn tệ hơn một người chưa tin Chúa, vì đã tin nhận lẽ thật mà không sống theo lẽ thật. Đó cũng là lý do vì sao, tôi là một người tin Chúa mà lại có nếp sống với quan hệ bất chính trong tình cảm và sau cùng kết hôn với một người không tin Chúa.

Tôi biết chắc, nếu tôi không ăn năn, quay lại sống đời sống thánh khiết trong Chúa thì tôi sẽ bị hư mất đời đời sau khi chết. Lời Chúa dạy rõ: "vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 12:14).Mỗi ngày, tôi vẫn cảm nhận sự thôi thúc của Chúa trong lòng. Ngài muốn tôi ăn năn xưng tội để được Ngài tha thứ. Thế nhưng, tôi không sao có thể nói lên lời cầu xin tạ tội. Tôi biết rất rõ, tôi cần phải ăn năn, xưng tội với Chúa để thoát khỏi sự hư mất đời đời; và nhiều lần tôi cũng muốn quỳ xuống, cầu nguyện xưng tội với Chúa; thế nhưng, không hiểu vì sao tôi không thể làm được điều đó. Tôi giống như người bị kẹt trong một tòa nhà đang bốc cháy, biết rằng không ra khỏi đó thì sẽ bị chết cháy, và rất muốn ra khỏi đó, nhưng thân thể đã bị tê liệt, không sao có thể tự mình thoát ra được. Trong khi đó, tiếng loa báo động vẫn vang lên không ngừng, kêu gọi người nào đang còn ở trong căn nhà phải nhanh chóng thoát thân, trước khi quá trể!

Dù tôi hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với Hội Thánh nhưng khi có dịp, tôi vẫn làm chứng về Chúa, khuyên người khác tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, vì tôi biết Chúa có thật và sự cứu rỗi của Ngài là thật. Thuở ấy, tôi rất ghét và coi khinh những tín đồ Tin Lành mà đời sống vẫn theo xác thịt, bởi vì, tôi cho rằng như vậy là làm xấu danh Chúa. Thà rằng như tôi, nếu đã không sống theo lời Chúa dạy thì đừng tự xưng mình là con dân Chúa.

Vào giữa tháng hai năm 2001, tôi được hãng cử đi công tác xa nhà, tại một căn cứ không quân thuộc tiểu bang Oklahoma . Sau hơn một tuần thì công tác hoàn tất nên tôi dành thời gian cuối tuần bay về Chicago để thăm anh ruột của tôi, đã nhiều năm không gặp. Từ căn cứ không quân, tôi lái xe về Oklahoma City, đậu xe trong phi trường và mua vé máy bay để bay sang Chicago, Illinois. Sang đến Chicago, tôi thuê xe tại phi trường để lái về nhà anh tôi.

Trên đường về nhà anh tôi, sắp đến lối ra (exit) của xa lộ để xuống phố, thì trời bỗng nhiên nỗi cơn mưa giông lớn. Trời đất đột nhiên tối sầm, sấm sét nổ vang, gió thổi thật mạnh, và mưa tuôn xuống như thác đổ. Nhiệt độ bên ngoài thay đổi bất thình lình khiến cho hơi nước đọng lại trên kính xe làm mờ đi, tôi vừa đưa tay bật đèn xe, bật quạt nước, bật máy sưởi, và điều chĩnh cho máy sưởi thổi lên kính xe, cùng lúc bật đèn báo tín hiệu quẹo để vào lối ra, xuống khỏi xa lộ. Dù mưa lớn, gió mạnh, khó thấy đường phía trước, nhưng tôi vững tin nơi tay lái của mình, và nghĩ rằng lối ra là đường một chiều, chỉ cần tôi giữ cho xe ở giữa đường là an toàn, nên tôi vẫn cho xe chạy ở tốc độ khoảng 40 dậm, tức khoảng 60km, một giờ. (Tôi vốn là người thích lái xe nhanh và thích cảm giác mạnh khi lái xe với tốc độ cao trong lúc trời đổ mưa hoặc trời rơi tuyết). Tôi biết lối ra này dài cả cây số và cuối lối thì có đèn điều khiển giao thông, cho nên, nghĩ rằng khi mình sắp đến cuối lối, nhìn thấy ánh đèn giao thông thì sẽ giảm tốc độ.

Tôi không biết là mình đã xuống khỏi xa lộ được bao lâu, vì cái cảm giác lái xe trong cơn mưa gió lớn, trời đất tối sầm, làm cho tôi mất đi ý thức về thời gian. Tôi chỉ lo giữ tay lái cho vững và căng mắt nhìn về phía trước chờ xem ánh đèn điều khiển giao thông. Bỗng nhiên, tôi nghe có một tiếng nói rõ ràng và mạnh mẽ, bằng Anh ngữ,  vang lên trong xe:

– Brake it! (Thắng xe lại!)

Tôi ngạc nhiên, liếc nhìn quanh trong xe, dù biết rằng chỉ có một mình mình trong xe, nhưng tôi vẫn giữ nguyên tốc độ. Liền lúc đó, tiếng nói lại vang lên lần thứ hai, vẫn bằng Anh ngữ nhưng to hơn và cấp bách hơn lần trước:

– Brake it! (Thắng xe lại!)

Lần này, tiếng nói như vang ra ngay bên cạnh tôi, khiến cho tôi giật mình. Chiếc xe tôi mướn là một loại xe Nhật đời 2001, vừa xuất hãng có vài tháng, còn mới tinh. Tôi ngỡ đây là chức năng mới của loại xe đời mới này, cho nên, một mặt tôi nhìn chừng đường phía trước, một mặt tôi quét mắt tìm xem có đèn báo hiệu nhấp nháy trên các bảng tín hiệu trong xe hay không. Trong khi tôi còn đang dò nhìn trong xe thì tiếng nói vang lên lần thứ ba, vẫn bằng Anh ngữ, nhưng lần này to hơn, cấp bách hơn hai lần trước, và có vẻ như gằn giọng, như có pha chút giận dữ, ngay sát bên tai phải của tôi.

– Brake it! (Thắng xe lại!)

Tôi hốt hoảng, đưa chân rà thắng để giảm tốc độ xe, rồi thắng cho xe đứng hẵn lại.

Thắng xe xong, tôi ngồi im, dò nhìn khắp trong xe để tìm kiếm nguyên nhân phát ra tiếng nói. Thế nhưng, tôi không tìm thấy một dấu hiệu nào. Tôi ngồi im, ngẫm nghĩ, trong khi chân vẫn còn đang đạp thắng. Vừa lúc đó, cơn giông đột ngột chấm dứt, gió ngưng thổi, mưa rơi nhẹ hạt lại như mưa phùn, và bên ngoài xe, trời đang sáng lại dần. Tôi nhìn thấy ánh sáng bắt đầu chiếu tràn qua cửa kính hai bên hông xe, nhưng không hiểu vì sao, trước mặt tôi vẫn còn tối đen. Tôi ngạc nhiên hơn khi thấy kính xe phía trước của tôi đã được máy sưởi thổi tan hơi nước và trong suốt, nhưng tôi chỉ nhìn thấy một màn tối đen.

Trong khi tôi đang ngồi yên và hoang mang, bỗng nhiên, bức màn tối đen trước mặt tôi dường như chuyển động, rồi từ từ di chuyển ra xa khỏi tôi. Vài giây sau đó, tôi nhìn biết, thật ra đó là phía sau của một xe vận tải khổ lớn. Chiếc xe tải đang từ từ di chuyển. Không hiểu vì lý do gì mà trước đó tôi đã không nhìn thấy các đèn an toàn hoặc đèn thắng ở phía sau của chiếc xe tải. Khi chiếc xe tải quẹo hẵn về phía tay phải trên con đường trước mặt thì tôi mới nhìn thấy ánh đèn điều khiển giao thông, mà trước đó tôi cũng không nhìn thấy, có lẽ, vì chiếc xe tải to lớn quá khổ đó đã che khuất luôn cả ánh đèn giao thông.

Tôi cảm giác một cơn lạnh chạy dài theo sống lưng làm cho tôi rùng mình, nổi da gà, và cơn lạnh khiến cho tôi rung cả tay chân. Tôi ý thức rằng, mình vừa thoát chết trong đường tơ, kẻ tóc. Mà thật là đường tơ, kẻ tóc, vì chiếc xe tải cao lớn cách khác thường trong khi chiếc xe tôi mướn thuộc vào loại xe cá nhân có kích thước nhỏ nhất (compact size). Có lẽ, khi xe của tôi được thắng dừng hẵn lại thì toàn bộ phía trước đầu xe của tôi đã chui gọn dưới lườn của chiếc xe tải, và vách sau của xe tải đã sát liền với kính xe trước của tôi. Nếu xe tôi không được thắng cho dừng lại kịp lúc thì chắc chắc là nó sẽ lao thẳng vào chiếc xe tải với vận tốc 60km/giờ, và sàn xe tải cao ngang tầm cổ của tôi, sẽ chặt đứt đầu tôi! Tôi lập tức nhận biết rằng, Chúa đã cứu tôi và ban cho tôi cơ hội cuối cùng để quay lại với tình yêu của Ngài. Ngài bảo tôi thắng xe lại để cứu mạng sống của tôi trong thân thể xác thịt này, để tôi còn có cơ hội thắng linh hồn của tôi đang trên đà đi vào sự hư mất đời đời.

Tôi tiếp tục lái xe về nhà anh tôi, thuật cho vợ chồng anh tôi nghe tôi vừa thoát chết như thế nào, và ở lại với gia đình anh tôi thêm hai ngày cuối tuần như đã dự định. Hôm đó là buổi chiều một ngày thứ sáu. Trong hai ngày kế tiếp, tôi như là một xác chết biết đi, bề ngoài vẫn sinh hoạt bình thường nhưng bên trong tôi hoàn toàn tê liệt, mất cảm giác. Đến thứ hai, tôi từ giả gia đình anh tôi, lái xe ra phi trường Chicago để bay về lại Oklahoma City. Ngồi trên máy bay, tôi ôn lại cuộc đời của mình, ôn lại phép lạ Chúa cứu mình, và tôi quyết định khi đến phi trường Oklahoma City, sau khi lấy xe, tôi sẽ ngồi trong xe mà cầu nguyện, ăn năn, xưng tội, và cảm tạ Chúa.

Khi đã vào ngồi trong xe giữa bãi đậu xe của phi trường, tôi vừa bắt đầu nói "Lạy Chúa!" thì nước mắt tuôn tràn, và tôi bật khóc nức nở. Tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc và tiếng của Đức Thánh Linh êm ái vang lên trong lòng tôi, nhắc cho tôi nhớ từng tội lỗi mà tôi đã phạm trong đời, kể từ khi tôi có trí khôn. Cứ mỗi tội Đức Thánh Linh nhắc thì tôi xưng nhận, và xin Chúa tha thứ cho tôi. Cứ sau khi một tội được xưng nhận thì tôi cảm thấy có một sự nhẹ nhõm gia tăng trong lòng. Tôi không biết đã ở trong tình trạng ăn năn, xưng tội như vậy đến bao lâu. Một tiếng, hai tiếng, hay là ba tiếng đồng hồ? Tôi thật sự không biết! Nhưng cuối cùng thì Đức Thánh Linh không còn nhắc tôi một tội nào nữa, và lòng tôi hoàn toàn nhẹ nhàng, tràn ngập một nỗi vui mừng và bình an lạ lùng. Tôi cảm tạ Chúa và hứa với Chúa là từ nay tôi sẽ nhờ ơn Ngài để sống đẹp lòng Ngài.

Bây giờ, tôi hiểu rõ một điều là: Dù tôi có muốn ăn năn tội trở lại với Chúa nhưng nếu không bởi sự thần cảm của Chúa thì tôi không thể nào nói lên lời ăn năn, xưng tội. Trong suốt khoảng thời gian hơn 10 năm tôi xa cách Chúa, Chúa vẫn kêu gọi tôi quay về, nhưng tôi không sao tự mình quay về được cho đến khi chính Ngài đưa tay ra kéo tôi. Trong hơn hai ngày tôi ở lại Chicago, tôi hoàn toàn không thể tự mình đến với Chúa. Chỉ khi tôi ngồi trên máy bay, trở về lại Oklahoma City, thì trong lòng tôi mới có sự thúc giục và hướng dẫn tôi phải xưng tội với Chúa sau khi lấy xe ở bãi đậu xa. Khi tôi vừa ngồi vào xe thì Thần của Chúa liền bao phủ lấy tôi, và tác động trong tôi. Vì thế, việc tôi xưng tội với Chúa cũng là do sự tác động của Đức Thánh Linh chứ không bởi sức riêng của tôi.

Tôi lái xe rời phi trường, nôn nao mong sớm về đến nhà, cách đó hơn hai tiếng đồng hồ, để thuật lại cho vợ tôi nghe điều Chúa đã làm cho tôi, và khuyên nàng hãy tin nhận Chúa để cùng tôi sống một đời sống mới trong Chúa. Trên đường lái xe, những câu Thánh Kinh, những khúc thánh ca tôi từng thuộc lòng từ khi còn nhỏ, nhưng đã quên hết trong khoảng thời gian hơn 10 năm xa cách Chúa và Hội Thánh, đã trở lại ngập tràn trong tâm trí tôi, làm cho tôi vô cùng xúc động và vui mừng. Tôi biết Chúa đã phục hồi địa vị làm con Đức Chúa Trời của tôi. Dù lúc ấy, tôi không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng tôi muốn rằng, trọn khoảng đời còn lại của tôi, được vui sống trong Chúa và tôn thờ Ngài.

Cảm tạ sự nhân từ, thương xót của Chúa đã dành cho gia đình tôi. Chúa đã cứu tôi và chồng tôi thoát chết, và ban cho tôi cơ hội được tin nhận Ngài để được làm con của Ngài, và được hưởng sự sống đời đời; và cũng là để tôi trả sự hứa nguyện của tôi đối với Ngài. Sau này, khi đọc Thánh Kinh, đọc đến những câu sau đây, tôi lại càng thấm thía hơn sự thương xót Chúa đã làm ra cho tôi:

"Khi ngươi hứa nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì chớ trì hoãn làm cho xong; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn nguyện ấy; bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội. Nhưng nếu ngươi không hứa nguyện, thì không phạm tội. Khi môi ngươi đã hứa cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một sự hứa nguyện lạc ý, thì khá cẩn thận làm trọn lời ra khỏi miệng mình đó."(Phục Truyền Luật lệ Ký 23:21-23).

Nói cho cùng, thì chính Chúa đã đi tìm tôi và mang tôi về trong vương quốc đời đời phước hạnh của Ngài. Tôi không hề làm ra một điều gì để xứng đáng được Ngài yêu thương, cứu chuộc, và ban ơn. Tôi chỉ biết đáp lại tình yêu và ân điển của Ngài, bằng cách xin Chúa giúp cho tôi có thể yêu kính và luôn biết vâng phục Lời Chúa.

Kính thưa quý bạn đọc. Nếu bạn là người đã tin Chúa mà chưa sống một đời sống hoàn toàn vâng phục Lời Chúa, như chồng tôi trước đây, thì xin hãy xem những lời làm chứng này là cơ hội và tiếng gọi của Chúa dành cho bạn. Hãy ăn năn! Nếu bạn là người chưa bao giờ tin nhận Chúa, chưa biết Chúa, thì mời bạn hãy đến với tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại. Lời Chúa phán:

"Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha!" (Giăng 14:6)

"Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu."(Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12)

Bạn chỉ cần thật lòng muốn từ bỏ cuộc đời tội lỗi và tin rằng Đức Chúa Jesus Christ đã chết trên thập tự giá vì mọi tội lỗi của bạn, muốn được sống một đời sống mới thánh khiết trong Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận bạn. Xin bạn hãy thưa với Chúa những lời như sau:

"Lạy Chúa Jesus! Con biết con là người có tội. Xin Chúa tha thứ tội của con. Xin Chúa ngự vào đời sống con. Con cám ơn Chúa đã chết trên thập tự giá vì con. Con cầu xin trong danh của Chúa Jesus Christ. A-men."

Nguyện ân điển và bình an của Đức Chúa Trời bao phủ bạn, dẫn bạn đến với lẽ thật về sự cứu rỗi của Ngài. Nguyện bạn được thuộc về Ngài. A-men!

Huynh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
06.08.2011

Đọc Tiếp →

4,227 views

Vì Sao Tôi Giữ Ngày Sa-bát

"Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày;
nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi:
trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi,
hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi,
đều chớ làm công việc chi hết;
vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó,
qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ:
vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh."

(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11)

Lời Làm Chứng của Huỳnh Christian Priscilla – Mỹ Linh

Bấm vào Read more hoặc tên bài rồi bấm  nút ►dưới đây để nghe

Bấm vào đây để vào trang download

Tôi Làm Theo…
Tôi Bước Đi…

Vậy, các ngươi khá làm theo cẩn thận
Những điều chi Chúa phán dạy các ngươi
Khá làm theo , và chớ có đổi dời
Xây bên hữu, hoặc xây qua bên tả

Chúa sẽ ban cho các ngươi… phước lạ
Để các ngươi được vui hưởng lâu dài
Khá đi theo trọn vẹn, chớ đi… sai
Đường Chúa đã chỉ cho: Đường sự sống

Tôi làm theo, và làm theo thận trọng
Một vài điều, không phải… cả mọi điều
Có khi lòng hứa nguyện sẽ làm theo
Nhưng thực hiện… ngược với lời hứa nguyện

Tôi bước đi có khi nào trọn vẹn
Theo con đường Chúa ưu ái chỉ cho?
Khi lòng tôi yếu đuối: Đi vòng vo
Khi sốt sắng: Dù chông gai, đi tới

Đừng "đổ thừa" cho mình… vì yếu đuối!
Đừng "đổ thừa" cho mưu chước Sa-tan!
Nếu quyết tâm chắc chắn sẽ hoàn thành
Thử thách lớn sao bằng ân điển Chúa!

Tường Lưu
 

 

Đọc Tiếp →

4,045 views

002 Dâng Con Lên Chúa

Bấm vào đây để download bài viết này

"Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng."
Giê-rê-mi 29:13


Tôi là một người Việt gốc Hoa, cha mẹ tôi đều là người Trung Hoa và sinh tôi ra tại Saigon, Việt Nam. Tôi lớn lên trong một gia đình không biết Chúa. Cha tôi vốn không quan tâm về tôn giáo. Mẹ tôi sống theo tiêu chuẩn đạo đức truyền thống, hay làm phước, thờ cúng ông bà và thờ Trời; thỉnh thoảng, bà cũng đi chùa lễ Phật.

Thuở nhỏ, tôi cũng có theo mẹ đi chùa; nhưng khi lớn lên, tôi không tha thiết về điều này. Ngay từ khi còn tấm bé, mỗi khi tôi buồn chuyện gì hoặc có điều gì bất mãn, tôi thường ra sân thượng vào lúc ban đêm, ngước mặt lên, than thở với "Ông Trời." Chẳng hạn, có lần tôi thấy người hàng xóm uống rượu say, đánh vợ; tôi sợ nên đã nói với Ông Trời rằng: "Ông Trời ơi! Xin ông thương con. Khi con lớn lên, ông tìm cho con một người chồng tốt. Con không muốn lấy chồng uống rượu say."

Khi tôi lớn lên, lập gia đình, chồng tôi là người Tin Lành, đã có lần nói về Đức Chúa Jesus cho tôi biết. Lúc đó, lòng tôi rất muốn tin Chúa nhưng chưa dám, vì sợ mẹ tôi biết được tôi theo đạo khác, bỏ đạo của ông bà, tổ tiên; như vậy là bất hiếu, sẽ khiến cho mẹ tôi đau buồn. Tôi xin Chúa thông cảm và có hứa với Chúa là khi nào mẹ tôi qua đời, tôi sẽ tin nhận Chúa.

Vào năm 1996, tôi mang thai đứa con đầu lòng; và tôi đã nằm mơ thấy trước tôi sinh được một bé gái. Đến ngày sinh, tôi vào bệnh viện nằm cả ngày mà vẫn chưa sinh được. Tôi đã bị đau đớn quá nhiều nên mất sức. Bác sĩ cho biết tôi cần phải sinh mổ. Lúc đó, lòng tôi đầy bối rối và sợ hãi. Tôi đã kêu cầu Chúa rằng: "Chúa Jesus ơi! Xin hãy cứu con. Giờ này chỉ có Chúa mới có thể cứu con. Xin Chúa hãy để cho đứa con trong bụng của con được sống, con sẽ cho Chúa đứa con này. Con hứa sẽ nuôi nó lớn, rồi sau này Chúa muốn con của con làm việc gì cho Chúa cũng được."

Khoảng hơn một tiếng đồng hồ, từ khi chuẩn bị cho đến khi hoàn thành cuộc giải phẩu, tôi đã sinh được một đứa con gái khỏe mạnh. Chồng tôi đặt tên tiếng Việt cho con là Hồng Ân và tên tiếng Anh là Grace. Chúng tôi xem cháu là ơn phước Chúa ban cho chúng tôi.

Khi con gái của tôi được hai tuổi thì tôi lại có mang thêm lần nữa. Lần này, tôi nằm mơ thấy trước tôi sinh được một bé trai. Trong thời gian mang thai cho đến ngày sinh, tôi thường hay cầu nguyện thầm trong lòng với Chúa, xin Chúa cho tôi tới kỳ sinh nở không bị đau nhiều và được "mẹ tròn, con vuông!"

Quả thật, lần sinh thứ hai tôi sinh nở dễ dàng, không cần phải giải phẩu. Chúa cho tôi sinh được một đứa con trai. Tôi cũng đã dâng con trai của tôi cho Chúa để sau này Chúa sử dụng nó như đứa con đầu của tôi.

Mặc dầu tôi chưa tuyên xưng đức tin của tôi nơi Chúa nhưng Chúa đã thương xót và hướng dẫn tôi cách thầm kín để tôi biết dâng con cho Ngài. Quả thật, lời Thánh Kinh trong Thi Thiên 148:18-19 hoàn toàn ứng nghiệm đối với tôi:

"Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho."

Tôi muốn dâng lên Chúa lời cảm tạ về những điều phước hạnh Ngài đã làm ra trên đời sống tôi ngay cả trước khi tôi tuyên xưng đức tin nơi Ngài:

·         Tạ ơn Chúa đã tìm cho tôi một người chồng tốt như lòng tôi mong muốn.

·         Tạ ơn Chúa đã giải cứu tôi trong cơn đau sinh nở quặn thắt, và đã tiếp nhận sự dâng con của tôi. Hồng Ân, con gái tôi năm nay đã được 14 tuổi. Thiên Lạc (Jay), con trai tôi năm nay đã được 12 tuổi. Chúa đã sử dụng các con tôi ngay từ khi chúng còn tấm bé. Chúng biết làm chứng cho bạn bè tin nhận sự cứu rỗi của Chúa. Chúng đã đồng công trong sự hầu việc Chúa của vợ chồng chúng tôi qua việc viết các bài làm chứng và chia sẻ cho lứa tuổi thiếu niên, đăng trên website www.phunu.timhieutinlanh.net. Chúng tôi nhìn thấy đức tin và bông trái Thánh Linh trong đời sống các cháu. Quả thật, lời Chúa dạy trong Châm Ngôn 22:6 không hề vô ích: "Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó."

·         Tạ ơn Chúa đã thêm sức và ban ơn cho tôi để tôi có thể làm tròn trách nhiệm của người mẹ mà Chúa đã giao phó để tôi có thể giữ được lời hứa nguyện với Chúa.

Có lẽ, hành động dâng con cho Chúa trước khi tuyên xưng đức tin nơi Ngài của tôi khác thường; nhưng tôi tin rằng Chúa vui nhận hai con của tôi vì Ngài biết tấm lòng của tôi đã tin nhận Ngài khi được nghe biết về Ngài, cho dù tôi chưa thốt ra lời tuyên xưng trên môi miệng. Chẳng những vậy, Ngài đã biết tấm lòng của tôi ngay từ khi tôi còn tấm bé là không quan tâm đến các thần tượng hay những điều mê tín, dị đoan, mà chỉ biết hướng lên Trời để kêu cầu "Ông Trời." "Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng." Chính vì vậy, Ngài đã mang đến cho tôi một người chồng biết Chúa để nói về Chúa cho tôi, để rồi, trong chương trình và ý định của Ngài, Ngài kêu gọi cả gia đình chúng tôi sống và phục sự Ngài. Thật cảm tạ sự nhân từ vô biên của Chúa.

Huỳnh Christian Priscilla
21.03.2011

Hồng Ân và mẹ
Dodge City, Kansas, USA – 03.09.1996

 

Thiên Lạc và mẹ
Tulsa, Oklahoma, USA – 01.12.1998

 

Đọc Tiếp →

3,259 views

Thơ: Chúc Mừng Năm Mới

 

"Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy."
(III Giăng, câu 2)

 

 

 

Thơ Tường Lưu

Chúc cho các bạn năm nay
Thành công vạn sự, tràn đầy sức thiêng
Sóng ma, gió quỷ… chẳng phiền
Vung tay bẻ gẫy xích xiềng Sa-tan
Đức tin lớn mạnh vững vàng
Bớt đi nghịch cảnh, thêm ngàn niềm vui
Tiếng ca ngợi Chúa không thôi
Tình người đằm thắm, tình Trời thiết tha
Gia đình hạnh phúc chan hòa
Chúa cho thịnh vượng… vượt xa năm rồi
Bao nhiêu bệnh tật trong người
Bỗng dưng biến hết, cho đời lên hương…
Sống vui lòng Chúa mọi đường!!!

 

Trích từ thi phẩm Tiếng Gọi Tình Thương, Thi Sĩ Tường Lưu, 2001

Đọc Tiếp →

5,857 views

001 Cảm Tạ Chúa Đã Ban Cho Tôi Một Gia Đình Phước Hạnh

"Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!
Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được vui vẻ, mọi sự là tốt lành cho ngươi.
Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thịnh vượng;
Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi ô-li-ve.
Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy."

(Thi Thiên 128:1-4

Bấm vào đây để download bài viết này

Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một gia đình đầm ấm trong phước hạnh của Ngài: Ngài ban cho tôi một người chồng yêu thương tôi và hết lòng hầu việc Chúa. Ngài ban cho tôi hai đứa con  ngoan hiền, biết kính sợ Chúa, biết hiếu kính cha mẹ, và học hành xuất sắc. Khi tôi chưa tin Chúa , tôi đã dâng các con của tôi lên cho Chúa. Có lẽ vì vậy mà Chúa đã nhậm lời, ban cho các con tôi có sự thông sáng và yêu mến Lời Chúa. Các cháu sốt sắng: học, nghe và làm theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh mỗi ngày. Quả thật, con cái là cơ nghiệp, là phần thưởng Chúa ban cho chúng tôi (Thi Thiên 127:3)!

Tôi cầu nguyện tin nhận Chúa vào tháng hai, năm 2001. Chồng tôi, vốn tin nhận Chúa từ thuở bé nhưng đã trở thành chiên xa bầy, cũng đã trở về đầu phục Chúa cùng trong tuần lễ tôi cầu nguyện tin nhận Chúa. Sau đó, chúng tôi sốt sắng làm chứng về Chúa cho người chưa biết Chúa và cùng có tâm tình sẽ dâng mình đi ra hầu việc Chúa, nếu Chúa kêu gọi. Đến cuối năm 2001 thì chúng tôi nhận được sự kêu gọi của Chúa một cách rõ ràng, và chúng tôi đã đáp lời Ngài.

Trên bước đường hầu việc Chúa, gia đình chúng tôi trải qua nhiều khó khăn và trong buổi đầu có  lần vấp ngã, vì chưa có kinh nghiệm, hành xử theo sức riêng. Những điều này tôi sẽ lần lượt trình bầy chi tiết trong các bài kế tiếp. Dầu vậy, chúng tôi nhanh chóng học biết thánh ý của Chúa qua từng hoàn cảnh khó khăn và qua sự thất bại, mà đạt đến chỗ: biết hoàn toàn phó thác mọi sự vào trong sự thành tín của Ngài. Chúng tôi thấu hiểu ý nghĩa: Mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Chúa đã được gọi theo ý muốn Ngài đã định (Rô-ma 8:28); nhờ đó, chúng tôi được vững lòng trong mọi cảnh ngộ và đức tin càng thêm hơn mỗi ngày. Chính những sự đau khổ Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của chúng tôi, dạy cho chúng tôi biết: Đức Chúa Trời là Nguồn An Ủi! Và qua đó, chúng tôi có thể hướng dẫn, an ủi người khác trong hoàn cảnh đau khổ của họ. Thật cảm tạ Chúa!

Chúng tôi cũng cảm tạ Chúa về hoàn cảnh khó nghèo vật chất từ khi chúng tôi bắt đầu đi vào con đường hầu việc Chúa. Chính trong hoàn cảnh khó nghèo đó: Chúng tôi nhận biết rằng mình không còn yêu mến thế gian và những sự thuộc về thế gian; nhận biết rằng người rao giảng Tin Lành sẽ sống bởi Tin Lành; nhận biết rằng Chúa luôn thành tín, chăm sóc chúng tôi được đủ ăn, đủ mặc, qua sự tiếp trợ của các con dân Chúa, và cũng có khi như là phép lạ hóa bánh hoặc mưa ma-na! Thật, Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8)!

Gia đình phước hạnh mà Chúa ban cho tôi không chỉ là vợ chồng đầm ấm, con cái hiếu thuận; mà còn là một gia đình được dự phần trong sự hầu việc Chúa, được kinh nghiệm tình yêu và phép lạ của Chúa làm ra cho chúng tôi mỗi ngày, trong cuộc sống riêng tư và chức vụ. Gia đình phước hạnh không phải vì dư ăn, dư mặc, nhà cao, cửa rộng, sản nghiệp bề thế, có danh tiếng, có địa vị trong xã hội… mà là được thỏa lòng trong nếp sống bình dị, đạm bạc với sự chăm sóc của Chúa qua tình yêu thương của các anh chị em cùng đức tin ở khắp nơi trên thế giới, nhiều khi chỉ biết tên, quen tiếng nói, mà chưa hề gặp mặt. Thật cảm tạ Chúa!

Tôi xin ghi lại những dòng cảm tạ này nơi đây, trước khi thuật lại những việc lạ lùng Chúa đã làm ra cho tôi, kể từ khi tôi đi theo Chúa: Cảm tạ Chúa là nguồn phước của gia đình chúng tôi! Cảm tạ các anh chị em cùng đức tin đã trung tín với Chúa, hết lòng mang ơn phước của Chúa đến cho gia đình chúng tôi! Nguyện tình yêu đời đời của Ba Ngôi Đức Chúa Trời bao phủ chúng con! A-men!

Huỳnh Christian Priscilla
05.01.2011

 

Một Gia Đình Phước Hạnh

Từ trái qua phải:
Huỳnh Christian Grace, Huỳnh Christian Jay,
Huỳnh Christian Priscilla và Huỳnh Christian Timothy
13.11.2010 – Robinson, Texas, USA

Đọc Tiếp →

4,971 views

Tín Đồ Bị Quỷ Nhập

Lời chứng trong bài ghi âm dưới đây chưa bao giờ được phổ biến ra ngoài vòng Hội Thánh địa phương của người làm chứng. Lý do là trong lời chứng có những chỗ khen vợ chồng người chăn bầy mà khi phổ biến ra ngoài Hội Thánh địa phương sẽ có thể gây hiểu lầm rằng người được khen muốn phổ biến để khoe khoang, tìm kiếm vinh hiển cá nhân. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, với các hiện tượng quỷ nhập vào những người mang danh là tín đồ ngày càng nhiều, chúng tôi được sự cảm động để phổ biến lời chứng này nhằm mục đích kêu gọi những ai là con dân Chúa mà chưa hết lòng đầu phục Chúa để được thánh hóa và sống một nếp sống thánh khiết trong Chúa thì hãy sớm ăn năn và đầu phục Ngài. Chúng tôi cũng có ý muốn cắt đi các chỗ có lời khen ngợi cá nhân trong lời chứng nhưng qua sự cầu nguyện thì nhận được sự phán dạy của Chúa là làm như vậy thì lời chứng không còn trung thực và đây là lời Chúa khen chứ không phải loài người khen thì sao lại sợ vấp phạm? Chúa lại ban cho Lời Chúa trong Giê-rê-mi 23:28:

"Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi; còn kẻ nào đã lãnh lời Ta, hãy truyền lại lời Ta cách trung tín! Đức Giê-hô-va phán: Rơm rạ há xen vào với lúa mì sao?"

Vì thế, chúng tôi vâng theo sự thúc giục của Chúa để phổ biến lời chứng này. Chính Chúa hiểu biết lòng chúng tôi không hề muốn dùng lời chứng này để khoe khoang rằng chúng tôi được Chúa khen. Nếu chúng tôi vì sợ người ta hiểu lầm mình có ý khoe khoang mà không phổ biến lời chứng này thì vô tình chúng tôi lại phạm vào tội làm theo ý riêng, muốn giữ gìn tiếng tốt cho mình mà dấu đi một lời chứng chắc chắn sẽ đem lại sự thức tỉnh cho nhiều người.

Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Chúa. Cảm tạ sự nhân từ thương xót của Chúa đã ban cho chúng con.

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
Ngày 6/12/2010

"Anh em hãy giữ, chớ từ chối Đấng phán cùng mình; vì nếu những kẻ kia cự Đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất, còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta, nếu cự Đấng truyền lời báo cáo từ trên trời, thì càng không tránh khỏi được."
(Hê-bơ-rơ 12:25)

Bấm vào đây để vào trang download

Bấm vào nút "play" để nghe

Đọc Tiếp →

3,420 views

Chớ Hầu Việc Hình Tượng

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

"Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời."
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4, 5)

Bấm vào đây để vào trang download

Bấm vào nút play ► để nghe

Đọc Tiếp →

3,416 views

Đạp Đổ Đồn Lũy Của Sự Dối Trá

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

"Vả, những khí  giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí  giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ."
(II Cô-rinh-tô 10:4-5)

Bấm vào đây để vào trang download

Bấm vào nút play ► để nghe

Đọc Tiếp →

2,958 views

Đi Trên Nghịch Cảnh

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

"Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó;
vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi;
Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.
"
(Ph
ục Truyền Luật Lệ Ký 31:6)

Bấm vào đây để vào trang download

Bấm vào nút play ► để nghe

Đọc Tiếp →

3,601 views

Tà Linh Trong Đồ Vật

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

"Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi:
Ta sẽ làm Chúa các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy."

(II Cô-rinh-tô 6:17, 18)

Bấm vào đây để vào trang download

Bấm vào nút play ► để nghe

Đọc Tiếp →