Nghe và Làm Theo

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.
(Ma-thi-
ơ 7:24-27)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDgyOTYwNDFf/12128_NgheVaLamTheo-MyLinh.mp3
http://www.mediafire.com/?g31mgnd9gtfp78n

Bấm vào nút play ► để nghe


Share This:

3,140 views

Comments are closed.