Trong Chúa Không Còn Sự Sợ Hãi

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi”

(Thi Thiên 23:7)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDgyOTQzMDZf/12028_TrongChuaKhongConSuSoHai-MyLinh.mp3
http://www.mediafire.com/?jpu4330js15qh41

Bấm vào nút play ► để nghe


Share This:

3,226 views

Comments are closed.