Tà Linh Trong Đồ Vật

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó,
hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế,
Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi:
Ta sẽ làm Chúa các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta,
Chúa Toàn năng phán như vậy.”

(II Cô-rinh-tô 6:17, 18)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDc4NzFf/12003_TaLinhTrongDoVat.mp3
http://www.mediafire.com/?zn18rhncfqqlmzf

Bấm vào nút play ► để nghe


Share This:

3,546 views

Comments are closed.