Câu Thánh Kinh Gây Ấn Tượng Nhất

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa,
chớ không phải làm cho người ta.”

(Cô-lô-se 3:23)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDgyOTI0MTFf/12127_CauThanhKinhAnTuongNhat-MyLinh.mp3
http://www.mediafire.com/?0jkn4z2k2r1xflq

Bấm vào nút play ► để nghe


Share This:

3,268 views

Comments are closed.