Đi Trên Nghịch Cảnh

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó;
vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi;
Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.

(Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:6)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDc4Nzlf/12004_DiTrenNghichCanh_PriscillaHuynh.mp3
http://www.mediafire.com/?yav14kamn0s8sil

Bấm vào nút play ► để nghe

 

Share This:

2,929 views

Comments are closed.