Cảm Tạ Chúa Chữa Lành & Giải Cứu

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin, và trở nên cha của nhiều dân tộc,
theo lời đã phán cho người rằng: Dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy.”

(Rô-ma 4:18)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDc5NDhf/12011_CamTaChuadaChualanhVaGiaiCuu.mp3

Bấm vào nút play ► để nghe

Share This:

4,113 views

Comments are closed.