Chào Mừng

Cảm tạ Chúa đã đưa dắt bạn đến trang web này.

Dù bạn là người chưa tin nhận Chúa hay đã tin nhận Chúa thì tôi cũng tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã đưa dắt bạn đến trang web này. Tôi tin rằng, những điều Chúa đã làm trên và qua đời sống của tôi, một phụ nữ hèn mọn nhưng được ơn thương xót của Ngài, không phải chỉ là những ơn phước riêng cho cá nhân tôi; mà còn là ơn phước cho những ai được nghe và biết đến.

Rất có thể bạn, người đang đọc những dòng chữ này, không phải là một phụ nữ; nhưng nếu bạn đã vào trang web này thì bạn cũng có được cơ hội để nghe biết Chúa đã làm ra những sự lạ lùng nào trong đời sống của một người phụ nữ hết lòng tin cậy nơi Ngài; rồi giới thiệu trang web này đến những phụ nữ là thân bằng, quyến thuộc của bạn. Tôi cầu xin Chúa dùng những lời làm chứng, tâm tình, chia sẻ của tôi trên trang web này để đem lại nhiều an ủi, dạy dỗ và phước hạnh cho các chị em của tôi trong Chúa.

Tôi không có cao vọng “làm thầy” hoặc dạy dỗ ai mà tôi chỉ cầu xin Đức Thánh Linh an ủi và dạy dỗ các độc giả trong khi họ nghe, đọc những gì tôi thuật lại trên trang web này.

Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Nguyện ân điển, bình an và phước hạnh từ Ba Ngôi Đức Chúa Trời tuôn đổ trên những ai nghe và làm theo Lời Chúa.

Trân trọng.

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
16.08.2010

 

Share This:

12,212 views

Comments are closed.