001 Cảm Tạ Chúa Đã Ban Cho Tôi Một Gia Đình Phước Hạnh

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!
Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được vui vẻ, mọi sự là tốt lành cho ngươi.
Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thịnh vượng;
Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi ô-li-ve.
Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy.”

(Thi Thiên 128:1-4

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một gia đình đầm ấm trong phước hạnh của Ngài: Ngài ban cho tôi một người chồng yêu thương tôi và hết lòng hầu việc Chúa. Ngài ban cho tôi hai đứa con  ngoan hiền, biết kính sợ Chúa, biết hiếu kính cha mẹ, và học hành xuất sắc. Khi tôi chưa tin Chúa , tôi đã dâng các con của tôi lên cho Chúa. Có lẽ vì vậy mà Chúa đã nhậm lời, ban cho các con tôi có sự thông sáng và yêu mến Lời Chúa. Các cháu sốt sắng: học, nghe và làm theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh mỗi ngày. Quả thật, con cái là cơ nghiệp, là phần thưởng Chúa ban cho chúng tôi (Thi Thiên 127:3)!

Tôi cầu nguyện tin nhận Chúa vào tháng hai, năm 2001. Chồng tôi, vốn tin nhận Chúa từ thuở bé nhưng đã trở thành chiên xa bầy, cũng đã trở về đầu phục Chúa cùng trong tuần lễ tôi cầu nguyện tin nhận Chúa. Sau đó, chúng tôi sốt sắng làm chứng về Chúa cho người chưa biết Chúa và cùng có tâm tình sẽ dâng mình đi ra hầu việc Chúa, nếu Chúa kêu gọi. Đến cuối năm 2001 thì chúng tôi nhận được sự kêu gọi của Chúa một cách rõ ràng, và chúng tôi đã đáp lời Ngài.

Trên bước đường hầu việc Chúa, gia đình chúng tôi trải qua nhiều khó khăn và trong buổi đầu có  lần vấp ngã, vì chưa có kinh nghiệm, hành xử theo sức riêng. Những điều này tôi sẽ lần lượt trình bầy chi tiết trong các bài kế tiếp. Dầu vậy, chúng tôi nhanh chóng học biết thánh ý của Chúa qua từng hoàn cảnh khó khăn và qua sự thất bại, mà đạt đến chỗ: biết hoàn toàn phó thác mọi sự vào trong sự thành tín của Ngài. Chúng tôi thấu hiểu ý nghĩa: Mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Chúa đã được gọi theo ý muốn Ngài đã định (Rô-ma 8:28); nhờ đó, chúng tôi được vững lòng trong mọi cảnh ngộ và đức tin càng thêm hơn mỗi ngày. Chính những sự đau khổ Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của chúng tôi, dạy cho chúng tôi biết: Đức Chúa Trời là Nguồn An Ủi! Và qua đó, chúng tôi có thể hướng dẫn, an ủi người khác trong hoàn cảnh đau khổ của họ. Thật cảm tạ Chúa!

Chúng tôi cũng cảm tạ Chúa về hoàn cảnh khó nghèo vật chất từ khi chúng tôi bắt đầu đi vào con đường hầu việc Chúa. Chính trong hoàn cảnh khó nghèo đó: Chúng tôi nhận biết rằng mình không còn yêu mến thế gian và những sự thuộc về thế gian; nhận biết rằng người rao giảng Tin Lành sẽ sống bởi Tin Lành; nhận biết rằng Chúa luôn thành tín, chăm sóc chúng tôi được đủ ăn, đủ mặc, qua sự tiếp trợ của các con dân Chúa, và cũng có khi như là phép lạ hóa bánh hoặc mưa ma-na! Thật, Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8)!

Gia đình phước hạnh mà Chúa ban cho tôi không chỉ là vợ chồng đầm ấm, con cái hiếu thuận; mà còn là một gia đình được dự phần trong sự hầu việc Chúa, được kinh nghiệm tình yêu và phép lạ của Chúa làm ra cho chúng tôi mỗi ngày, trong cuộc sống riêng tư và chức vụ. Gia đình phước hạnh không phải vì dư ăn, dư mặc, nhà cao, cửa rộng, sản nghiệp bề thế, có danh tiếng, có địa vị trong xã hội… mà là được thỏa lòng trong nếp sống bình dị, đạm bạc với sự chăm sóc của Chúa qua tình yêu thương của các anh chị em cùng đức tin ở khắp nơi trên thế giới, nhiều khi chỉ biết tên, quen tiếng nói, mà chưa hề gặp mặt. Thật cảm tạ Chúa!

Tôi xin ghi lại những dòng cảm tạ này nơi đây, trước khi thuật lại những việc lạ lùng Chúa đã làm ra cho tôi, kể từ khi tôi đi theo Chúa: Cảm tạ Chúa là nguồn phước của gia đình chúng tôi! Cảm tạ các anh chị em cùng đức tin đã trung tín với Chúa, hết lòng mang ơn phước của Chúa đến cho gia đình chúng tôi! Nguyện tình yêu đời đời của Ba Ngôi Đức Chúa Trời bao phủ chúng con! A-men!

Huỳnh Christian Priscilla
05.01.2011


Từ trái qua phải:
Huỳnh Christian Grace (1996), Huỳnh Christian Jay (1998),
Huỳnh Christian Priscilla (1959) và Huỳnh Christian Timothy (1954)
13.11.2010 – Robinson, Texas, USA

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
http://www.mediafire.com/?0elwmunwm37myz3

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?5sw6tdtn3wdz02z

 

Share This:

5,778 views

Comments are closed.