Thánh Kinh và Tiền Bạc

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

(Bấm vào hình để phóng lớn).

Thành phố Robinson thuộc tiểu bang Texas mà gia đình chúng tôi đang cư trú là một thành phố nhỏ, mật độ dân số vào khoảng 10,000. Cách Robinson khoảng 15 phút lái xe, về phía bắc là thành phố Waco, một thành phố từng nổi tiếng vào năm 1993 qua vụ giáo phái David Koresh [1]. Tại Waco có một tờ báo tên là “Good News Waco” (Tin Tức Tốt Lành cho Waco), được đặt trên kệ sách báo miễn phí tại những cơ sở thương mãi. Tờ báo này đăng các bài viết bồi linh dành cho những người Tin Lành, không phân biệt giáo phái, và giới thiệu các cơ sở thương mãi do những người Tin Lành làm chủ. Gia đình chúng tôi thỉnh thoảng gửi các bài viết bằng Anh ngữ, đăng trên tờ báo này.

Gần đây, chúng tôi có gửi bài viết “The End of the World?” (Tận Thế?) [2] của con trai chúng tôi là cháu Thiên Lạc để đăng vào số báo tháng 1 năm 2013. Khi báo được phát hành, ông chủ báo đã đem một số báo đến cho chúng tôi để tặng cho khách hàng. Mới cầm tờ báo trên tay, nhìn thấy bài của Thiên Lạc được đăng trên trang đầu bên cạnh một bài khác của Pastor Rick Cadden [3] với tựa đề “Are You Ready?” tôi cảm thấy vui, vì nghĩ rằng nội dung của hai bài viết bổ sung cho nhau. Bài của Thiên Lạc thì nói rằng, dù các tin đồn xác định về ngày giờ tận thế là không đáng tin, nhưng ngày tận thế thật sự đã đến gần, mọi người cần chuẩn bị cho ngày đó bằng cách sống thánh khiết theo Lời Chúa. Tôi nghĩ, chắc bài của Pastor Rick Cadden với tựa đề “Are You Ready?” là một bài có nội dung kêu gọi mọi người sẵn sàng để đối diện với sự Chúa đến. Với ý nghĩ đó, tôi hâm hở đọc ngay bài của ông. Tuy nhiên, khi vừa đọc đến tiết mục thứ nhất trong bài viết của ông: “Bạn có chuẩn bị cho đời sống?” (Are you ready for life?”) thì tôi giật mình. Bởi vì, sau khi mở đầu với câu: “Thánh Kinh có hàng trăm câu liên quan đến tiền bạc. Đức Chúa Jesus nói về tiền bạc trong suốt mục vụ của Ngài;” (Nguyên văn: “The Bible has over a hundred verses that deal with money. Jesus talked about money all through his ministry”); ông đã hướng dẫn cho người đọc cách thức chuẩn bị để dành tiền.

Theo ông: Mỗi người cần có một khoảng tiền để phòng khi hữu sự thì có thể nhờ số tiền đó mà sống từ ba đến sáu tháng. Mỗi người cần tích trử tiền bạc cho tuổi già, cần mua bảo hiểm về thương tật, để khi bị thương tật, không còn đi làm được thì nhờ tiền bảo hiểm mà sinh sống. Mỗi người cũng cần mua bảo hiểm sinh mạng để sau khi qua đời những người thân còn lại trong gia đình nhờ tiền bảo hiểm mà sinh sống. Sau khi dạy cho độc giả lo xong việc đời thì ông dạy cho độc giả lo cho việc đạo. Ông khuyên mọi người phải chuẩn bị cho thiên đàng, bằng cách tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ.

Đây rõ ràng là một cách dùng Thánh Kinh để hổ trợ cho những suy nghĩ và ý muốn của xác thịt, của thế gian, dạy người ta tự mình lo lắng, tính toan trong cuộc sống, rồi mới tìm đến Chúa. Lời dạy này của ông khiến cho tôi nhớ đến câu chuyện ông nhà giàu trong ngụ ngôn của Chúa, được ghi lại trong Lu-ca 12:16-22.

Thánh Kinh thật có hàng trăm câu nói về tiền bạc và Đức Chúa Jesus Christ cũng có nói về tiền bạc trong mục vụ của Ngài; nhưng Thánh Kinh và Đức Chúa Jesus Christ không dạy người ta lo lắng về đời này hoặc tích trử tiền bạc. Bài viết của Pastor Rick Cadden dạy cho người ta: Trước hết hãy lo tích trử của cải, hãy lo sự ăn, sự mặc cho chính mình trong hiện tại và tương lai, thậm chí, hãy lo cho gia đình mình ngay cả sau khi mình chết, rồi mới lo tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời. Bài viết của ông hoàn toàn nghịch lại với những lời sau đây trong Thánh Kinh:

Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó”(Ma-thi-ơ 6:19-21).

Vậy nên Ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc.Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trử vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy(Ma-thi-ơ 6:25-34).

Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trử sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trử của cho mình mà không giàu có nơi Thiên Chúa thì cũng như vậy. Đức Chúa Jesus bèn phán cùng môn đồ rằng: Ấy vậy, Ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc(Lu-ca 12:16-22).

Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn(I Ti-mô-thê 6:7-10).

Đọc xong bài viết của Pastor Rick Cadden mà tôi thấy buồn và lo cho những người đọc bài viết của ông. Có thể, có những người đọc bài viết của ông và thấy danh xưng Pastor của ông, lại là Pastor phụ tá trong một nhà thờ lớn ở Waco, thì tin tưởng và làm theo, để rồi trở thành những người lo lắng về đời này trước khi tìm kiếm sự cứu rỗi và bình an trong Chúa. Thật ra, một người lo lắng, chạy theo tiền bạc thì không thể nào có được đức tin nơi Chúa, cho dù đã có cơ hội nghe Đạo và tin Đạo: “Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe Đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi Đạo và thành ra không kết quả” (Ma-thi-ơ 13:22).

Ông chủ báo “Good News Waco” là một người tin Chúa lâu năm, nhưng không nhìn thấy sự tai hại trong bài viết của Pastor Rick Cadden. Dù ông chủ báo không chính thức ở trong chức vụ pastor của một Hội Thánh nào; nhưng khi ông phát hành tờ báo “Good News Waco” là ông đã cho chiên của Chúa ăn, và đương nhiên ông phải mang lấy trách nhiệm của một người chăn trước Chúa. Ngày nay, biết bao nhiêu web site mang danh Chúa nhưng cũng giống như tờ “Good News Waco.” Cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt và cáo trách những người có trách nhiệm cho chiên của Chúa ăn. Cầu xin Đức Thánh Linh ban sự thông sáng, biết phân biệt thật giả cho mọi con dân của Chúa.

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
14.1.2013

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?zj82mt3z8qraziz

Ghi Chú

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/David_Koresh

[2] http://www.mediafire.com/view/?08wp36xaus0lfoa

Share This:

5,085 views

Comments are closed.