Bởi Quyền Năng Chúa

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.”
(Phi-líp 4:13)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDgzMDAyNzZf/12032_BoiQuyenNangChua-MyLinh.mp3
http://www.mediafire.com/?71hmtjic1uozx9h

Bấm vào nút play ► để nghe:

 

Share This:

3,273 views

Comments are closed.