Vì Sao Tôi Giữ Ngày Sa-bát

“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày;
nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi:
trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi,
hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi,
đều chớ làm công việc chi hết;
vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó,
qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ:
vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.”

(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDIzNTcxOTJf/12026_ViSaoToiGiuNgaySabat.mp3

Bấm  nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

4,175 views

Comments are closed.