Lời Chứng: Đuổi Quỷ

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
http://www.mediafire.com/?1f0x5wvkzni10kh

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

“Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.
Và những dấu hiệu này sẽ theo những kẻ tin:
Trong danh Ta họ sẽ đuổi quỷ, họ sẽ nói những thứ tiếng mới.”
(Mác 16:16-17)

Share This:

3,995 views

Comments are closed.