Lời Chứng: Chúa Hằng Chăm Sóc

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh

…lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7).

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 lời chứng này
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDc5ODJf/12013_ChuaHangChamSoc.mp3

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

 

 

Cây sồi cổ thụ trên 200 năm phía sau căn nhà chúng tôi đang ở và mở tiệm.
(Bấm vào hình để phóng lớn)

 

Share This:

1,938 views

Comments are closed.