Cầu Thay & Rao Giảng Với Lòng Thương Xót

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn.”
(Rô-ma 9:2)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDgyOTk3OTBf/12130_CauThayVaRaoGiang-MyLinh.mp3
http://www.mediafire.com/?b58wjwgw3fsloc2

Bấm vào nút play ► để nghe


Share This:

3,028 views

Comments are closed.