Thờ Chúa Không Biết

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng,
thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa Không Biết.
Vậy, Đấng các ngươi thờ mà không biết đó, là Đấng ta đương rao truyền cho.”

(Công Vụ Các Sứ Đồ 17:23)

Bấm vào nút “play”  dưới đây để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDQ2MDBf/11453_ThoChuaKhongBiet.mp3

Khi Sứ Đồ Phao-lô đến thành A-thên, trải qua khắp thành, nhìn thấy đầy những thần tượng thì tâm thần ông tức giận. Không phải Phao-lô giận những người dân A-thên khờ dại, bị Sa-tan khiến cho đui mù thuộc linh, không biết thờ Chúa mà chỉ biết thờ thần tượng. Phao-lô giận là giận Sa-tan đã khiến cho những người được Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài, ban quyền cai trị muôn loài trên đất mà lại sắp mình thờ lạy những vật do tay mình làm ra. Chẳng những đã thờ vô số thần tượng đầy khắp thành rồi mà họ còn e rằng có thiếu sót một thần nào họ không biết chăng, nên đã lập thêm một bàn thờ dành cho vị thần mà họ không biết.

Phao-lô đã nhân cơ hội đó để giảng cho dân thành A-thên biết, vị thần mà họ không biết nhưng muốn thờ đó, chẳng qua chính là Thiên Chúa Hằng Sống, Đấng Tạo Hóa của muôn loài và là chân thần duy nhất, ngoài Ngài không có thần nào khác đáng được tri ân và thờ phượng.

Chuyện dân A-thên thờ nhiều thần tượng rồi nhưng vẫn còn lo xa, thờ thêm một “Chúa Không Biết” khiến cho chúng ta thấy tội nghiệp cho họ và đáng để cho chúng ta tức giận đối với Sa-tan. Nhưng nhìn vào Hội Thánh của Chúa ngày nay, chúng ta thấy rõ, biết bao nhiêu con dân Chúa thờ Chúa của Thánh Kinh, nghĩa là thờ đúng chân thần, mà vẫn không biết Chúa mà mình đang thờ.

Thánh Kinh cho biết, thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời và chính Thiên Chúa Ngôi Thánh Linh đang ngự trong thân thể chúng ta: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Thiên Chúa, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” (I Cô-rinh-tô 6:19). Đấng mà chúng ta đang tôn thờ là Thiên Chúa Hằng Sống, chúng ta biết tên Ngài, chúng ta biết về Ngài, chúng ta biết ý muốn của Ngài, vì Ngài đã giải bày cách rõ ràng cho chúng ta qua Thánh Kinh. Thế nhưng, đối với đa số con dân Chúa, trên bàn thờ tâm thần của họ, chỉ là sự hiện diện của một “Chúa Không Biết!”

Cơ-đốc nhân thờ “Chúa Không Biết” có nghĩa là họ thờ phượng Chúa mà không biết Chúa của mình là Đấng Thánh, là Đấng kỵ tà, là Đấng không kể kẻ có tội là vô tội, là Đấng sẽ báo trả mọi người tùy theo công việc họ làm, là Đấng phán: “Hãy nên thánh, vì Ta là Thánh!” là Đấng nghiêm cấm:“Thế thì, các ngươi phải giữ điều Ta phán dặn, để đừng làm theo một trong các thói tục gớm ghiếc nào đã làm trước các ngươi, và các ngươi chớ vì các thói tục đó mà gây cho mình ô uế. Ta là Giê-hô-va Thiên Chúa của các ngươi” (Lê-vi Ký 18:30).

Chính vì thế mà hàng năm biết bao nhiêu Cơ-đốc nhân đã vui mừng:

►         Kỷ niệm sự phục sinh của Chúa bằng lễ hội Easter:là lễ hội mừng sự phục sinh của nữ thần Easter, là nữ thần của mùa màng và sự sinh sản của ngoại giáo [1]. Trong mỗi mùa Easter, hàng triệu câu “Happy Easter!” được con dân Chúa chúc lẫn nhau mà ý nghĩa thật sự của nó là: “Hạnh phúc bởi sự phục sinh của nữ thần Easter!

►        Kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa bằng lễ hội Christmas:là lễ hội mừng sinh nhật thần mặt trời của ngoại giáo vào ngày 25 tháng 12, với cái tên “Christmas” ra từ giáo tích “Mass of Christ” của Công Giáo La-mã, là một giáo tích được họ cử hành mỗi ngày, tái diễn sự chết của Đấng Christ, vì họ tin rằng, trong Mass, bánh và rượu nho biến thành thịt và máu thật của Đấng Christ. Trang 537 của bộ Bách Khoa Từ Điển Công Giáo (Catholic Encyclopedia) định nghĩa “Mass” như sau: “Trong luật pháp của Cơ-đốc, sự tế lễ tối cao là Mass. Hành động thờ phượng tối cao nhất thiết bao gồm sự dâng hiến một nạn nhân lên Đức Chúa Trời, sự dâng hiến được thực hiện bởi một người xứng đáng, như một thầy tế lễ, (và) sự hủy diệt của nạn nhân” [2]. Trong mỗi mùa Christmas, biết bao nhiêu tiền bạc đã bỏ ra để mua sắm và trang trí những cây Christmas mà không biết rằng Chúa đã lên án thói tục dựng cây này từ mấy ngàn năm trước: “Vì thói quen của các dân ấy chỉ là hư không… Người ta đốn cây trong rừng, tay thợ lấy búa mà đẽo; rồi lấy bạc vàng mà trang sức; dùng búa mà đóng đinh vào, đặng khỏi lung lay” (Giê-rê-mi 10:3-4). Trong mỗi mùa Christmas, biết bao nhiêu lời nói dối về huyền thoại “Ông Già Nô-el” được các Cơ-đốc nhân đem ra gạt gẫm con cháu mình. Trong mỗi mùa Christmas, hàng triệu câu: “Merry Christmas!” được con dân Chúa hân hoan chúc tụng lẫn nhau, mà ý nghĩa thật sự của nó là: “Mừng Chúa Chết!” Đành rằng, nhờ sự chết của Chúa mà chúng ta được cứu nhưng sự kiện Chúa đã chịu một cái chết đau đớn và nhục nhã, không phải là một chuyện vui mừng. Nhưng, sao lại vui mừng về cái chết của Chúa trong ngày được cho là kỷ niệm sự được sinh ra của Chúa?

►         Ngoài ra, còn các lễ hội khác của ngoại giáo cũng được mang vào Hội Thánh của Chúa: Lễ Ma Quỷ (Halloween), Lễ Tình Nhân (Valentine), Tết Trung Thu, Lễ Tro, Lễ lá, Mùa Vọng, Mùa Chay, vv… Thậm chí, có nơi còn đem lân vào múa trong nơi nhóm họp thờ phượng Chúa!

►        Ngoài ra, còn các nghi thức thờ phượng, các loại “áo lễ” phỏng theo ngoại giáo, các tranh ảnh “hình Chúa,” hoàn toàn không có trong Thánh Kinh, không đúng với Lời Chúa được mang vào trong Hội Thánh và gia đình của con dân Chúa!

Khi Cơ-đốc nhân thờ Chúa mà không biết Chúa của mình là ai thì đó lại là điều đáng thương và đáng giận hơn cả chuyện dân thành A-thên thờ “Chúa Không Biết” ngày xưa. Đáng thương vì: “Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì Ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình, thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi.” (Ô-sê-4:6). Đáng giận vì Sa-tan đã làm cho chai cứng tấm lòng của những người đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ nhưng không chịu tìm biết lẽ thật của Lời Chúa để có thể trung tín sống một đời sống thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Thờ phượng Chúa chỉ bằng tâm thần mà không bằng lẽ thật (theo Lời Chúa, dựa trên Lời Chúa) chỉ là một thứ “lửa lạ” bất khiết dâng lên Chúa mà thôi (Lê-vi Ký 10:1)!

Nguyện Thần Lẽ Thật dẫn dắt mọi con dân chân thật của Chúa vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. A-men!

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
13.12.2012

Tôi Làm Theo…
Tôi Bước Đi…

Vậy, các ngươi khá làm theo cẩn thận
Những điều chi Chúa phán dạy các ngươi
Khá làm theo , và chớ có đổi dời
Xây bên hữu, hoặc xây qua bên tả

Chúa sẽ ban cho các ngươi… phước lạ
Để các ngươi được vui hưởng lâu dài
Khá đi theo trọn vẹn, chớ đi… sai
Đường Chúa đã chỉ cho: Đường sự sống

Tôi làm theo, và làm theo thận trọng
Một vài điều, không phải… cả mọi điều
Có khi lòng hứa nguyện sẽ làm theo
Nhưng thực hiện… ngược với lời hứa nguyện

Tôi bước đi có khi nào trọn vẹn
Theo con đường Chúa ưu ái chỉ cho?
Khi lòng tôi yếu đuối: Đi vòng vo
Khi sốt sắng: Dù chông gai, đi tới

Đừng “đổ thừa” cho mình… vì yếu đuối!
Đừng “đổ thừa” cho mưu chước Sa-tan!
Nếu quyết tâm chắc chắn sẽ hoàn thành
Thử thách lớn sao bằng ân điển Chúa!

Tường Lưu

Ghi Chú

[1] Xem thêm bài “Huyền Thoại về Easter” tại đây: http://www.timhieutinlanh.net/?p=289

[2] Xem thêm bài “Sự Thật Về Christmas” tại đây: http://www.timhieutinlanh.net/?p=158

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
http://www.mediafire.com/?6fh6h7fglhneu1f

Share This:

3,805 views

Comments are closed.