Nhu Cầu Lớn Nhất

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình; bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”
(I Phi-e-rơ 1:15, 16)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDgyOTkyNzJf/12129_NhuCauLonNhat-MyLinh.mp3
http://www.mediafire.com/?hn11h5p7hq0bu1h

Bấm vào nút play ► để nghe:

 

Share This:

3,006 views

Comments are closed.