Một Phép Lạ Chúa Làm Cho Tôi

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va,
thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.”

(Thi Thiên 37:4)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDgyOTg1Nzhf/12031_MotPhepLaChuaLamChoToi-MyLinh.mp3
http://www.mediafire.com/?69b006w697sb3uj

Bấm vào nút play ► để nghe:

 

Share This:

10,592 views

Comments are closed.