Khải Tượng: Âm Phủ

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.”
(I Giăng 3:2, 3)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDgyOTY4OTZf/12029_KhaiTuongVeAmPhu-MyLinh.mp3

http://www.mediafire.com/?yocz38rcxqqua0z

Bấm vào nút play ► để nghe:Share This:

3,200 views

Comments are closed.