12,256 views

Chào Mừng

Cảm tạ Chúa đã đưa dắt bạn đến trang web này.

Dù bạn là người chưa tin nhận Chúa hay đã tin nhận Chúa thì tôi cũng tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã đưa dắt bạn đến trang web này. Tôi tin rằng, những điều Chúa đã làm trên và qua đời sống của tôi, một phụ nữ hèn mọn nhưng được ơn thương xót của Ngài, không phải chỉ là những ơn phước riêng cho cá nhân tôi; mà còn là ơn phước cho những ai được nghe và biết đến.

Đọc Tiếp →

Share This:

2,762 views

Giới Thiệu Cùng Bạn

 

Bấm vào địa chỉ để vào các trang mạng dưới đây

Hội Thánh Phải Ăn Năn: http://www.hoithanhphaiannan.net/
Thanh Thiếu Niên (tiếng Việt): http://www.vi.grace-jay.net/
Thanh Thiếu Niên (Tiếng Anh): http://www.grace-jay.net/
Thánh Kinh Việt Ngữ: http://www.thanhkinhvietngu.net/
Tìm Hiểu Thánh Kinh: http://www.timhieuthanhkinh.net/
Tìm Hiểu Tin Lành: http://www.timhieutinlanh.net/
Biện Giáo: http://www.biengiao.timhieutinlanh.net/
Thần Học: http://www.thanhoc.timhieutinlanh.net/
Kỳ Tận Thế: http://www.kytanthe.net/
Facebook: https://www.facebook.com/huynhchristiantimothy


Youtube Karaoke Thánh Ca:
http://tinyurl.com/m2lgluf
Youtube Chân Giả Luận: http://tinyurl.com/ChanGiaLuan
Youtube Bài Giảng: http://tinyurl.com/mwoeorg

Share This:

2,648 views

Kẻ Thù Nghịch Thập Tự Giá

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac

https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Trong thư gửi cho Hội Thánh của Chúa tại thành Phi-líp, Sứ Đồ Phao-lô đã viết một câu rất là đau lòng:

Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy sự xấu hổ của mình làm vinh quang, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi” (Phi-líp 3:18).

Đọc Tiếp →

Share This:

2,915 views

Trang Sức Thánh

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

“Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu;
Hỡi cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài.”

(Thi Thiên 96:9)

Trang sức là sửa soạn, trau dồi thân thể và y phục như các thứ quần, áo, khăn, nón, giày dép… để làm tôn vẻ đẹp bên ngoài của một người; hoặc bằng cách dùng các loại mỹ phẩm như son, phấn, kem… đeo gắn các nữ trang các loại vàng, bạc, đá quý… thoa xức các hương liệu là các thức có mùi thơm.

Đọc Tiếp →

Share This:

2,641 views

Thuộc về Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả” (Rô-ma 14:7-8).

Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa. Lời Chúa dạy cho tôi biết rằng, khi tôi ở trong Chúa và Lời Chúa ở trong tôi, thì tôi thuộc về Chúa. Hình ảnh của một nhánh nho nối liền với gốc nho, nhận lấy sức sống từ gốc nho, để sinh ra lắm trái là một hình ảnh sinh động về sự kiện tôi ở trong Chúa và Lời Chúa ở trong tôi.

Tôi ở trong Chúa và Lời Chúa ở trong tôi là khi tôi đón nhận, và áp dụng những lời ấy vào trong đời sống, như là sự phán dạy của Chúa dành cho chính mình. Lời Chúa Phán: Đọc Tiếp →

Share This:

2,674 views

Chết cho Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDI5ODFf/11437_ChetChoChua.mp3

Bấm vào nút “play” ► để nghe:


 

Chết cho Chúa

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi
và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ.”
(Rô-ma 6:11)

“Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa.
Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.”
(Rô-ma 14:8)

 

Trong thế gian có những người sẵn sàng chết cho một lý tưởng, chết cho những người thân yêu của mình, chết cho những người công chính hoặc ngay lành. Thánh Kinh xác định rằng:

Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dể thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành” (Rô-ma 5:7).

Đọc Tiếp →

Share This:

3,304 views

Sống cho Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDI4MDhf/11435_SongChoChua.mp3

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Sống Vì Chúa

“Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa,
và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa.
Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả”

(Rô-ma 14:8). Đọc Tiếp →

Share This:

2,255 views

Chớ Kêu Trời Vô Cớ

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11430-chokeutroivoco-1
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDI1OThf/11430_ChoKeuTroiVoCo.mp3

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://od.lk/download/MV8zNDIxMDkzNl8

 

Chớ Kêu Trời Vô Cớ

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
Ngày Cầu Nguyện cho Việt Nam
01/01/2014

“Ngươi chớ lấy danh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi mà làm ra vô ích,
vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng kể vô tội
kẻ nào lấy các danh Ngài mà làm ra vô ích.”
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7)

Kính chào Hội Thánh.

Cảm tạ Chúa, vì Ngài đã ban cho chúng ta có cơ hội nhóm hiệp trong ngày đầu năm, để cùng nhau thờ phượng Chúa và cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Đọc Tiếp →

Share This:

2,596 views

Hình và Tượng Trong Hội Thánh

Bài ghi âm có nhiều chi tiết hơn bài viết
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
Bài Giảng Trong Ngày Kiêng Ăn và Cầu Nguyện
Cho Hội Thánh Việt Nam và Dân Tộc Việt Nam
29.6.2013 – Toronto – Canada

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
http://timhieutinlanh.opendrive.com/files/NV8xNDA0NDkxNV9EdGFLM18wYTk5/05_HinhVaTuongTrongHoiThanh.mp3

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/download/t4gl8x5nshek1t9/05_HinhVaTuongTrongHoiThanh.pdf

Kính thưa Hội Thánh.

Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi các sự hiện thấy trong những năm qua. Hôm nay, tôi xin làm chứng lại trước Hội Thánh các sự hiện thấy, liên quan đến cái gọi là “hình Chúa” và hình tượng của con rồng.

“Hình Chúa”

Trước hết, tôi xin nói về cái gọi là “hình Chúa!”

Có thể nói, mỗi khi chúng ta nghe nói đến Đức Chúa Jesus, thì dường như trong tâm trí của chúng ta hiện ra hình ảnh của một người đàn ông da trắng, tóc dài, mặc một chiếc áo dài màu trắng. Đó là cái ấn tượng in sâu trong tâm trí loài người từ những tấm hình được gọi là “hình chân dung Chúa.”

Đọc Tiếp →

Share This:

2,420 views

Hội Thánh Phải Ăn Năn

Bài ghi âm có nhiều chi tiết hơn bài viết
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
Bài Giảng Trong Ngày Kiêng Ăn và Cầu Nguyện
Cho Hội Thánh Việt Nam và Dân Tộc Việt Nam
29.6.2013 – Toronto – Canada

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
http://timhieutinlanh.opendrive.com/files/NV8xMzYwODI2OV9ISTA4MF8xZWE2/04_HoiThanhPhaiAnNan.mp3

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/download/r2mmwikyxvd6xz2/04_HoiThanhPhaiAnNan.pdf

Kính chào Hội Thánh.

Cảm tạ Chúa, vì Ngài đã ban cho tôi cơ hội được chia sẻ với Hội Thánh. Hôm nay tôi xin chia sẻ với Hội Thánh một sứ điệp tôi đã nhận được từ nơi Chúa. Đó là: “Hội Thánh phải ăn năn!”

Nguyện xin Đức Thánh Linh chạm vào lòng của mỗi một con dân Chúa khi họ nghe sứ điệp này, để thấy được tội lỗi của mình mà ăn năn trước Chúa.

Đọc Tiếp →

Share This:

1,921 views

Lời Chứng: Chúa Hằng Chăm Sóc

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh

…lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7).

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 lời chứng này
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDc5ODJf/12013_ChuaHangChamSoc.mp3

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

 

 

Cây sồi cổ thụ trên 200 năm phía sau căn nhà chúng tôi đang ở và mở tiệm.
(Bấm vào hình để phóng lớn)

 

Share This:

1,998 views

Lời Chứng: Khải Tượng về Ngày Sau Rốt

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh

Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên các loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, Ta cũng đổ Thần Ta lên. Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các tầng trời và trên đất: tức là máu lửa, và những trụ khói. Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chưa đến” (Giô-ên 2:28-31).

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 lời chứng này
https://od.lk/d/MV8xNDIzNTcxOTBf/12000_KhaiTuongVeNgaySauRot.mp3

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Đọc và nghe thêm bài này: Thời Sự 2013 và các Thiên Tượng 2014-2015
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3576

Share This:

2,951 views

Lời Chứng: Món Quà Đầu Năm

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/download/k8encybpvviqqzt/MonQuaDauNam.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
http://www.mediafire.com/download/e7mm1blza22548o/MonQuaDauNam.mp3

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

“Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta,
Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ,
đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.”

(Ê-phê-sô 1:3)

Cảm tạ Chúa! Ngài đã ban cho gia đình tôi luôn được vui sống bình an và thỏa lòng trong sự phước hạnh của Ngài. Hôm nay, tôi lại dâng lời cảm tạ Chúa và làm chứng một ơn phước lạ lùng Chúa đã ban cho tôi.

Vào ngày đầu năm 2013, có một chị tín hữu từ California, Hoa Kỳ, gọi điện thoại thăm hỏi và chúc Tết gia đình chúng tôi. Sau khi kết thúc việc thăm hỏi và chúc Tết, thì khoảng năm phút sau, chị gọi lại cho tôi. Chị nói: “Cô tìm mua một cái máy computer, rồi cho tôi biết tổng số chi phí là bao nhiêu, tôi sẽ gửi tiền qua cho cô sau.”

Tôi biết chị đã lớn tuổi, đã nghỉ làm việc, không có thu nhập, ngoài số tiền hưu vừa đủ sống. Vì thế, tôi đã từ chối, không dám nhận lời chị. Tôi chỉ biết cảm ơn tấm lòng quý mến của chị, đã quan tâm đến tôi. Nhưng chị cứ bảo tôi là, “Cô đừng có ngại, tôi có khả năng làm điều này cho cô.” Lúc đó, tôi lấy làm lạ, tự hỏi, không biết có phải Chúa muốn dùng chị để mua cho tôi một máy vi tính hay không?

Đọc Tiếp →

Share This:

3,994 views

Lời Chứng: Đuổi Quỷ

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
http://www.mediafire.com/?1f0x5wvkzni10kh

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

“Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.
Và những dấu hiệu này sẽ theo những kẻ tin:
Trong danh Ta họ sẽ đuổi quỷ, họ sẽ nói những thứ tiếng mới.”
(Mác 16:16-17)

Share This:

5,679 views

Nguyên Tắc Được Thịnh Vượng Trong Chúa

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy, ngươi mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng, bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Thiên Chúa ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.” (Giô-suê 1:8-9)

Sự thịnh vượng của con dân Chúa về thuộc thể lẫn thuộc linh là một điều hợp với Thánh Kinh. Sứ Đồ Giăng, trong thư Giăng thứ III đã cầu nguyện cho một con dân Chúa là Gai-út, như sau: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy” (câu 2). Nguyên tắc để được thịnh vượng trong Chúa về thuộc thể lẫn thuộc linh được tóm gọn trong Giô-suê 1:8-9. Đọc Tiếp →

Share This:

5,050 views

Thánh Kinh và Tiền Bạc

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

(Bấm vào hình để phóng lớn).

Thành phố Robinson thuộc tiểu bang Texas mà gia đình chúng tôi đang cư trú là một thành phố nhỏ, mật độ dân số vào khoảng 10,000. Cách Robinson khoảng 15 phút lái xe, về phía bắc là thành phố Waco, một thành phố từng nổi tiếng vào năm 1993 qua vụ giáo phái David Koresh [1]. Tại Waco có một tờ báo tên là “Good News Waco” (Tin Tức Tốt Lành cho Waco), được đặt trên kệ sách báo miễn phí tại những cơ sở thương mãi. Tờ báo này đăng các bài viết bồi linh dành cho những người Tin Lành, không phân biệt giáo phái, và giới thiệu các cơ sở thương mãi do những người Tin Lành làm chủ. Gia đình chúng tôi thỉnh thoảng gửi các bài viết bằng Anh ngữ, đăng trên tờ báo này. Đọc Tiếp →

Share This:

3,770 views

Thờ Chúa Không Biết

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng,
thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa Không Biết.
Vậy, Đấng các ngươi thờ mà không biết đó, là Đấng ta đương rao truyền cho.”

(Công Vụ Các Sứ Đồ 17:23)

Bấm vào nút “play”  dưới đây để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDQ2MDBf/11453_ThoChuaKhongBiet.mp3

Khi Sứ Đồ Phao-lô đến thành A-thên, trải qua khắp thành, nhìn thấy đầy những thần tượng thì tâm thần ông tức giận. Không phải Phao-lô giận những người dân A-thên khờ dại, bị Sa-tan khiến cho đui mù thuộc linh, không biết thờ Chúa mà chỉ biết thờ thần tượng. Phao-lô giận là giận Sa-tan đã khiến cho những người được Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài, ban quyền cai trị muôn loài trên đất mà lại sắp mình thờ lạy những vật do tay mình làm ra. Chẳng những đã thờ vô số thần tượng đầy khắp thành rồi mà họ còn e rằng có thiếu sót một thần nào họ không biết chăng, nên đã lập thêm một bàn thờ dành cho vị thần mà họ không biết. Đọc Tiếp →

Share This:

4,901 views

Cảm Tạ Chúa Trong Mọi Cảnh Ngộ

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhơn từ Chúa,
Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ.
Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng
Tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn,
Và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa.”

(Thi Thiên 90:14-15)

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 lời chứng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDQ2MTBf/11454_CamTaChuaTrongMoiCanhNgo.mp3
 

 Gia đình chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa Hằng Sống lời tôn vinh cảm tạ về sự bảo vệ, chăm sóc, trong sự thành tín còn đến đời đời của Ngài, đối với gia đình chúng tôi.

Tôi xin ghi lại nơi đây lời tâm tình để chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em về sự lạ lùng Chúa đã làm trên gia đình chúng tôi trong tuần lễ vừa qua. Dù đó là một tai nạn nhưng lại là một phước hạnh đến từ Thiên Chúa, đem lại ích lợi cho nhiều người. Trước hết, xin quý ông bà anh chị em đọc qua lời làm chứng của nhà tôi với những con dân Chúa thường sinh hoạt trong Paltlak Chat Room “Tìm Hiểu Thánh Kinh” [1] vào chủ nhật 11.11.2012: Đọc Tiếp →

Share This:

6,552 views

Điều Chúa Dạy và Việc Chúa Làm

Bấm vào nối mạng dưới đây để download MP3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDAzNjVf/11408_DieuChuaDayViecChuaLam.mp3

Bấm vào nút “play” ►để nghe:

Share This:

2,897 views

Thơ: Sự Chúa Sống Lại

Sự Chúa Sống Lại

Ngày xưa Chúa đã phán lời,
Rằng Ngài bị đóng đinh nơi thập hình,
Qua ba ngày… sáng bình minh,
Thì Ngài sống lại, hiển vinh Danh Trời!

Thật như Nước Chúa rạng ngời,
Quyền năng tột đỉnh, giữ lời phán ra…
Tinh sương, có các đàn bà,
Đi ra mộ Chúa để mà viếng thăm, Đọc Tiếp →

Share This:

3,003 views

Thơ: Ngày Chúa Làm… Đẹp Quá

“Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên,
chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy.”

(Thi Thiên 118:24)

Khi thức giấc, sớm mai, lòng vui vẻ
Nhìn sương trời còn đọng giọt… cỏ cây
Lời Thánh Ca… hát se sẽ… một bài
Tạ ơn Chúa, ngày Chúa làm… đẹp quá!

Lòng vui vẻ được sống trong… ngày Chúa
Thiên nhiên này… Chúa tạo dựng… từ xưa
Lớp lớp người… thiên vạn cổ… trôi qua…
Tạ ơn Chúa, ngày Chúa làm… đẹp quá! Đọc Tiếp →

Share This:

3,968 views

003 Chúa Jesus Tìm Tôi

Huỳnh Christian Priscilla

“Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ nầy:
‘Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con,
mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng,
đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao?
Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai;
đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng:
Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất.’
Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy,
sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn
hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn.”
(Lu-ca 15:3-7)

 

Tải xuống MpP3: http://www.opendrive.com/files/MV8zMzYwMDMwMV9VVGV1UV81YTU0/003_ChuaJesusTimToi.mp3

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Một ngày, vào khoảng giữa tháng 2 của năm 2001, trong lúc nhà tôi đi công tác xa, tôi một mình lái xe, chở hai con nhỏ đi khám bệnh. Sau khi khám bệnh cho hai con xong, tôi lái xe chở hai con về nhà thì trời bỗng nổi cơn mưa giông rất lớn. Trời đất bất ngờ tối sầm, mưa tuôn đổ ào ạt, gió thổi mạnh đến nổi không còn thấy rõ đường để lái xe. Tôi vốn không có kinh nghiệm nhiều trong việc lái xe, cho nên, trong hoàn cảnh đó, tôi đã rất sợ hãi. Tôi bèn kêu cầu Chúa Jesus gìn giữ tay lái của tôi và dẫn đường cho ba mẹ con tôi được về đến nhà bình an. Đọc Tiếp →

Share This:

4,209 views

Vì Sao Tôi Giữ Ngày Sa-bát

“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày;
nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi:
trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi,
hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi,
đều chớ làm công việc chi hết;
vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó,
qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ:
vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.”

(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống MP3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDIzNTcxOTJf/12026_ViSaoToiGiuNgaySabat.mp3

Bấm  nút “play” ► để nghe:

 

Share This:

4,024 views

002 Dâng Con Lên Chúa

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”
Giê-rê-mi 29:13

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Tôi là một người Việt gốc Hoa, cha mẹ tôi đều là người Trung Hoa và sinh tôi ra tại Saigon, Việt Nam. Tôi lớn lên trong một gia đình không biết Chúa. Cha tôi vốn không quan tâm về tôn giáo. Mẹ tôi sống theo tiêu chuẩn đạo đức truyền thống, hay làm phước, thờ cúng ông bà và thờ Trời; thỉnh thoảng, bà cũng đi chùa lễ Phật.

Thuở nhỏ, tôi cũng có theo mẹ đi chùa; nhưng khi lớn lên, tôi không tha thiết về điều này. Ngay từ khi còn tấm bé, mỗi khi tôi buồn chuyện gì hoặc có điều gì bất mãn, tôi thường ra sân thượng vào lúc ban đêm, ngước mặt lên, than thở với “Ông Trời.” Chẳng hạn, có lần tôi thấy người hàng xóm uống rượu say, đánh vợ; tôi sợ nên đã nói với Ông Trời rằng: “Ông Trời ơi! Xin ông thương con. Khi con lớn lên, ông tìm cho con một người chồng tốt. Con không muốn lấy chồng uống rượu say.” Đọc Tiếp →

Share This:

3,231 views

Thơ: Chúc Mừng Năm Mới

 

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy.”
(III Giăng, câu 2) Đọc Tiếp →

Share This:

5,819 views

001 Cảm Tạ Chúa Đã Ban Cho Tôi Một Gia Đình Phước Hạnh

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!
Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được vui vẻ, mọi sự là tốt lành cho ngươi.
Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thịnh vượng;
Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi ô-li-ve.
Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy.”

(Thi Thiên 128:1-4

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một gia đình đầm ấm trong phước hạnh của Ngài: Ngài ban cho tôi một người chồng yêu thương tôi và hết lòng hầu việc Chúa. Ngài ban cho tôi hai đứa con  ngoan hiền, biết kính sợ Chúa, biết hiếu kính cha mẹ, và học hành xuất sắc. Khi tôi chưa tin Chúa , tôi đã dâng các con của tôi lên cho Chúa. Có lẽ vì vậy mà Chúa đã nhậm lời, ban cho các con tôi có sự thông sáng và yêu mến Lời Chúa. Các cháu sốt sắng: học, nghe và làm theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh mỗi ngày. Quả thật, con cái là cơ nghiệp, là phần thưởng Chúa ban cho chúng tôi (Thi Thiên 127:3)! Đọc Tiếp →

Share This:

4,945 views

Tín Đồ Bị Quỷ Nhập

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Lời chứng trong bài ghi âm dưới đây chưa bao giờ được phổ biến ra ngoài vòng Hội Thánh địa phương của người làm chứng. Lý do là trong lời chứng có những chỗ khen vợ chồng người chăn bầy mà khi phổ biến ra ngoài Hội Thánh địa phương sẽ có thể gây hiểu lầm rằng người được khen muốn phổ biến để khoe khoang, tìm kiếm vinh hiển cá nhân. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, với các hiện tượng quỷ nhập vào những người mang danh là tín đồ ngày càng nhiều, chúng tôi được sự cảm động để phổ biến lời chứng này nhằm mục đích kêu gọi những ai là con dân Chúa mà chưa hết lòng đầu phục Chúa để được thánh hóa và sống một nếp sống thánh khiết trong Chúa thì hãy sớm ăn năn và đầu phục Ngài. Chúng tôi cũng có ý muốn cắt đi các chỗ có lời khen ngợi cá nhân trong lời chứng nhưng qua sự cầu nguyện thì nhận được sự phán dạy của Chúa là làm như vậy thì lời chứng không còn trung thực và đây là lời Chúa khen chứ không phải loài người khen thì sao lại sợ vấp phạm? Chúa lại ban cho Lời Chúa trong Giê-rê-mi 23:28:  Đọc Tiếp →

Share This:

3,399 views

Chớ Hầu Việc Hình Tượng

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời.”
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4, 5)

Bấm vào một trong hai nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống

https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11460-chohauviechinhtuong

Bấm vào nút “play” để nghe:

Share This:

4,137 views

Cảm Tạ Chúa Chữa Lành & Giải Cứu

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin, và trở nên cha của nhiều dân tộc,
theo lời đã phán cho người rằng: Dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy.”

(Rô-ma 4:18)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDc5NDhf/12011_CamTaChuadaChualanhVaGiaiCuu.mp3

Bấm vào nút play ► để nghe

Share This:

3,391 views

Đạp Đổ Đồn Lũy Của Sự Dối Trá

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Vả, những khí  giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí  giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.”
(II Cô-rinh-tô 10:4-5)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDIzNTcxOTdf/12126_DapDoDonLuyCuaSuDoiTra-MyLinh.mp3

Bấm vào nút play ► để nghe


Share This:

2,947 views

Đi Trên Nghịch Cảnh

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó;
vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi;
Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.

(Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:6)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDc4Nzlf/12004_DiTrenNghichCanh_PriscillaHuynh.mp3
http://www.mediafire.com/?yav14kamn0s8sil

Bấm vào nút play ► để nghe

 

Share This:

3,284 views

Câu Thánh Kinh Gây Ấn Tượng Nhất

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa,
chớ không phải làm cho người ta.”

(Cô-lô-se 3:23)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDgyOTI0MTFf/12127_CauThanhKinhAnTuongNhat-MyLinh.mp3
http://www.mediafire.com/?0jkn4z2k2r1xflq

Bấm vào nút play ► để nghe


Share This: