3,545 views

Tà Linh Trong Đồ Vật

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó,
hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế,
Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi:
Ta sẽ làm Chúa các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta,
Chúa Toàn năng phán như vậy.”

(II Cô-rinh-tô 6:17, 18)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDc4NzFf/12003_TaLinhTrongDoVat.mp3
http://www.mediafire.com/?zn18rhncfqqlmzf

Bấm vào nút play ► để nghe


Share This:

3,226 views

Trong Chúa Không Còn Sự Sợ Hãi

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi”

(Thi Thiên 23:7)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDgyOTQzMDZf/12028_TrongChuaKhongConSuSoHai-MyLinh.mp3
http://www.mediafire.com/?jpu4330js15qh41

Bấm vào nút play ► để nghe


Share This:

3,140 views

Nghe và Làm Theo

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.
(Ma-thi-
ơ 7:24-27)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDgyOTYwNDFf/12128_NgheVaLamTheo-MyLinh.mp3
http://www.mediafire.com/?g31mgnd9gtfp78n

Bấm vào nút play ► để nghe


Share This:

3,200 views

Khải Tượng: Âm Phủ

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.”
(I Giăng 3:2, 3)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDgyOTY4OTZf/12029_KhaiTuongVeAmPhu-MyLinh.mp3

http://www.mediafire.com/?yocz38rcxqqua0z

Bấm vào nút play ► để nghe:Share This:

3,328 views

Khải Tượng: Ngày Chúa Đến

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”
(I Phi-e-rơ 3:9)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDgyOTgwMzJf/12030_KhaiTuongVeSuChuaTaiLam-MyLinh.mp3
http://www.mediafire.com/?d228mzjkxs298nz

Bấm vào nút play ► để nghe:

 

Share This:

10,592 views

Một Phép Lạ Chúa Làm Cho Tôi

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va,
thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.”

(Thi Thiên 37:4)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDgyOTg1Nzhf/12031_MotPhepLaChuaLamChoToi-MyLinh.mp3
http://www.mediafire.com/?69b006w697sb3uj

Bấm vào nút play ► để nghe:

 

Share This:

3,005 views

Nhu Cầu Lớn Nhất

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình; bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”
(I Phi-e-rơ 1:15, 16)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDgyOTkyNzJf/12129_NhuCauLonNhat-MyLinh.mp3
http://www.mediafire.com/?hn11h5p7hq0bu1h

Bấm vào nút play ► để nghe:

 

Share This:

3,028 views

Cầu Thay & Rao Giảng Với Lòng Thương Xót

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn.”
(Rô-ma 9:2)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDgyOTk3OTBf/12130_CauThayVaRaoGiang-MyLinh.mp3
http://www.mediafire.com/?b58wjwgw3fsloc2

Bấm vào nút play ► để nghe


Share This:

3,273 views

Bởi Quyền Năng Chúa

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.”
(Phi-líp 4:13)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDgzMDAyNzZf/12032_BoiQuyenNangChua-MyLinh.mp3
http://www.mediafire.com/?71hmtjic1uozx9h

Bấm vào nút play ► để nghe:

 

Share This:

3,433 views

Lời Nói Đầu

Thi Thiên 34:1-2

“Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn,
Sự tôn vinh Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va,
Những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng.”

Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương, Đấng đã ban cho tôi sự cứu rỗi và cho tôi được thỏa lòng sống trong ân điển của Ngài. Nguyện rằng trong những tháng ngày sắp tới, Ngài ban ơn cho tôi được thuật lại các ơn phước của Ngài đã làm ra trong đời sống của tôi. Nguyện rằng những lời chứng này, là bông trái tôn vinh Đức Chúa Trời được dâng lên từ lòng tôi, sẽ là thức hương thơm tôn vinh Danh Chúa và là những lời đem lại an ủi, khích lệ các chị em trong Chúa. Amen!

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Share This:

12,211 views

Chào Mừng

Cảm tạ Chúa đã đưa dắt bạn đến trang web này.

Dù bạn là người chưa tin nhận Chúa hay đã tin nhận Chúa thì tôi cũng tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã đưa dắt bạn đến trang web này. Tôi tin rằng, những điều Chúa đã làm trên và qua đời sống của tôi, một phụ nữ hèn mọn nhưng được ơn thương xót của Ngài, không phải chỉ là những ơn phước riêng cho cá nhân tôi; mà còn là ơn phước cho những ai được nghe và biết đến.

Đọc Tiếp →

Share This:

2,716 views

Giới Thiệu Cùng Bạn

 

Bấm vào địa chỉ để vào các trang mạng dưới đây

Hội Thánh Phải Ăn Năn: http://www.hoithanhphaiannan.net/
Thanh Thiếu Niên (tiếng Việt): http://www.vi.grace-jay.net/
Thanh Thiếu Niên (Tiếng Anh): http://www.grace-jay.net/
Thánh Kinh Việt Ngữ: http://www.thanhkinhvietngu.net/
Tìm Hiểu Thánh Kinh: http://www.timhieuthanhkinh.net/
Tìm Hiểu Tin Lành: http://www.timhieutinlanh.net/
Biện Giáo: http://www.biengiao.timhieutinlanh.net/
Thần Học: http://www.thanhoc.timhieutinlanh.net/
Kỳ Tận Thế: http://www.kytanthe.net/
Facebook: https://www.facebook.com/huynhchristiantimothy


Youtube Karaoke Thánh Ca:
http://tinyurl.com/m2lgluf
Youtube Chân Giả Luận: http://tinyurl.com/ChanGiaLuan
Youtube Bài Giảng: http://tinyurl.com/mwoeorg

Share This: