3,164 views

Nghe và Làm Theo

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

"Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.
Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.
"
(Ma-thi-
ơ 7:24-27)

Bấm vào đây để vào trang download

Bấm vào nút play ► để nghe

Đọc Tiếp →

3,218 views

Khải Tượng: Âm Phủ

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

"Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch."
(I Giăng 3:2, 3)

Bấm vào đây để vào trang download

Bấm vào nút play ► để nghe

Đọc Tiếp →

3,360 views

Khải Tượng: Ngày Chúa Đến

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

"Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn."
(I Phi-e-rơ 3:9)

Bấm vào đây để vào trang download

Bấm vào nút play ► để nghe

Đọc Tiếp →

3,464 views

Lời Nói Đầu

Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương, Đấng đã ban cho tôi sự cứu rỗi và cho tôi được thỏa lòng sống trong ân điển của Ngài. Nguyện rằng trong những tháng ngày sắp tới, Ngài ban ơn cho tôi được thuật lại các ơn phước của Ngài đã làm ra trong đời sống của tôi. Nguyện rằng những lời chứng này, là bông trái tôn vinh Đức Chúa Trời được dâng lên từ lòng tôi, sẽ là thức hương thơm tôn vinh Danh Chúa và là những lời đem lại an ủi, khích lệ các chị em trong Chúa. Amen!

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Đọc Tiếp →

12,256 views

Chào Mừng

Cảm tạ Chúa đã đưa dắt bạn đến trang web này. Dù bạn là người chưa tin nhận Chúa hay đã tin nhận Chúa thì tôi cũng tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã đưa dắt bạn đến trang web … Đọc Tiếp →

2,762 views

Giới Thiệu Cùng Bạn

Cảm tạ Chúa đã đưa dắt bạn đến trang web này.

Dù bạn là người chưa tin nhận Chúa hay đã tin nhận Chúa thì tôi cũng tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã đưa dắt bạn đến trang web này. Tôi tin rằng, những điều Chúa đã làm trên và qua đời sống của tôi, một phụ nữ hèn mọn nhưng được ơn thương xót của Ngài, không phải chỉ là những ơn phước riêng cho cá nhân tôi; mà còn là ơn phước cho những ai được nghe và biết đến.

Rất có thể bạn, người đang đọc những dòng chữ này, không phải là một phụ nữ; nhưng nếu bạn đã vào trang web này thì bạn cũng có được cơ hội để nghe biết Chúa đã làm ra những sự lạ lùng nào trong đời sống của một người phụ nữ hết lòng tin cậy nơi Ngài; rồi giới thiệu trang web này đến những phụ nữ là thân bằng, quyến thuộc của bạn. Tôi cầu xin Chúa dùng những lời làm chứng, tâm tình, chia sẻ của tôi trên trang web này để đem lại nhiều an ủi, dạy dỗ và phước hạnh cho các chị em của tôi trong Chúa.

Tôi không có cao vọng "làm thầy" hoặc dạy dỗ ai mà tôi chỉ cầu xin Đức Thánh Linh an ủi và dạy dỗ các độc giả trong khi họ nghe, đọc những gì tôi thuật lại trên trang web này.

Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Nguyện ân điển, bình an và phước hạnh từ Ba Ngôi Đức Chúa Trời tuôn đổ trên những ai nghe và làm theo Lời Chúa.

Trân trọng.

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

 

 

 

Đọc Tiếp →