4,209 views

Vì Sao Tôi Giữ Ngày Sa-bát

"Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày;
nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi:
trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi,
hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi,
đều chớ làm công việc chi hết;
vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó,
qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ:
vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh."

(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11)

Lời Làm Chứng của Huỳnh Christian Priscilla – Mỹ Linh

Bấm vào Read more hoặc tên bài rồi bấm  nút ►dưới đây để nghe

Bấm vào đây để vào trang download

Tôi Làm Theo…
Tôi Bước Đi…

Vậy, các ngươi khá làm theo cẩn thận
Những điều chi Chúa phán dạy các ngươi
Khá làm theo , và chớ có đổi dời
Xây bên hữu, hoặc xây qua bên tả

Chúa sẽ ban cho các ngươi… phước lạ
Để các ngươi được vui hưởng lâu dài
Khá đi theo trọn vẹn, chớ đi… sai
Đường Chúa đã chỉ cho: Đường sự sống

Tôi làm theo, và làm theo thận trọng
Một vài điều, không phải… cả mọi điều
Có khi lòng hứa nguyện sẽ làm theo
Nhưng thực hiện… ngược với lời hứa nguyện

Tôi bước đi có khi nào trọn vẹn
Theo con đường Chúa ưu ái chỉ cho?
Khi lòng tôi yếu đuối: Đi vòng vo
Khi sốt sắng: Dù chông gai, đi tới

Đừng "đổ thừa" cho mình… vì yếu đuối!
Đừng "đổ thừa" cho mưu chước Sa-tan!
Nếu quyết tâm chắc chắn sẽ hoàn thành
Thử thách lớn sao bằng ân điển Chúa!

Tường Lưu
 

 

Đọc Tiếp →

4,945 views

Tín Đồ Bị Quỷ Nhập

Lời chứng trong bài ghi âm dưới đây chưa bao giờ được phổ biến ra ngoài vòng Hội Thánh địa phương của người làm chứng. Lý do là trong lời chứng có những chỗ khen vợ chồng người chăn bầy mà khi phổ biến ra ngoài Hội Thánh địa phương sẽ có thể gây hiểu lầm rằng người được khen muốn phổ biến để khoe khoang, tìm kiếm vinh hiển cá nhân. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, với các hiện tượng quỷ nhập vào những người mang danh là tín đồ ngày càng nhiều, chúng tôi được sự cảm động để phổ biến lời chứng này nhằm mục đích kêu gọi những ai là con dân Chúa mà chưa hết lòng đầu phục Chúa để được thánh hóa và sống một nếp sống thánh khiết trong Chúa thì hãy sớm ăn năn và đầu phục Ngài. Chúng tôi cũng có ý muốn cắt đi các chỗ có lời khen ngợi cá nhân trong lời chứng nhưng qua sự cầu nguyện thì nhận được sự phán dạy của Chúa là làm như vậy thì lời chứng không còn trung thực và đây là lời Chúa khen chứ không phải loài người khen thì sao lại sợ vấp phạm? Chúa lại ban cho Lời Chúa trong Giê-rê-mi 23:28:

"Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi; còn kẻ nào đã lãnh lời Ta, hãy truyền lại lời Ta cách trung tín! Đức Giê-hô-va phán: Rơm rạ há xen vào với lúa mì sao?"

Vì thế, chúng tôi vâng theo sự thúc giục của Chúa để phổ biến lời chứng này. Chính Chúa hiểu biết lòng chúng tôi không hề muốn dùng lời chứng này để khoe khoang rằng chúng tôi được Chúa khen. Nếu chúng tôi vì sợ người ta hiểu lầm mình có ý khoe khoang mà không phổ biến lời chứng này thì vô tình chúng tôi lại phạm vào tội làm theo ý riêng, muốn giữ gìn tiếng tốt cho mình mà dấu đi một lời chứng chắc chắn sẽ đem lại sự thức tỉnh cho nhiều người.

Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Chúa. Cảm tạ sự nhân từ thương xót của Chúa đã ban cho chúng con.

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
Ngày 6/12/2010

"Anh em hãy giữ, chớ từ chối Đấng phán cùng mình; vì nếu những kẻ kia cự Đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất, còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta, nếu cự Đấng truyền lời báo cáo từ trên trời, thì càng không tránh khỏi được."
(Hê-bơ-rơ 12:25)

Bấm vào đây để vào trang download

Bấm vào nút "play" để nghe

Đọc Tiếp →

2,947 views

Đi Trên Nghịch Cảnh

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

"Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó;
vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi;
Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.
"
(Ph
ục Truyền Luật Lệ Ký 31:6)

Bấm vào đây để vào trang download

Bấm vào nút play ► để nghe

Đọc Tiếp →

3,464 views

Lời Nói Đầu

Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương, Đấng đã ban cho tôi sự cứu rỗi và cho tôi được thỏa lòng sống trong ân điển của Ngài. Nguyện rằng trong những tháng ngày sắp tới, Ngài ban ơn cho tôi được thuật lại các ơn phước của Ngài đã làm ra trong đời sống của tôi. Nguyện rằng những lời chứng này, là bông trái tôn vinh Đức Chúa Trời được dâng lên từ lòng tôi, sẽ là thức hương thơm tôn vinh Danh Chúa và là những lời đem lại an ủi, khích lệ các chị em trong Chúa. Amen!

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Đọc Tiếp →