5,679 views

Nguyên Tắc Được Thịnh Vượng Trong Chúa

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy, ngươi mới được thịnh vượng … Đọc Tiếp →