3,418 views

Lời Nói Đầu

Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương, Đấng đã ban cho tôi sự cứu rỗi và cho tôi được thỏa lòng sống trong ân điển của Ngài. Nguyện rằng trong những tháng ngày sắp tới, Ngài ban ơn cho tôi được thuật lại các ơn phước của Ngài đã làm ra trong đời sống của tôi. Nguyện rằng những lời chứng này, là bông trái tôn vinh Đức Chúa Trời được dâng lên từ lòng tôi, sẽ là thức hương thơm tôn vinh Danh Chúa và là những lời đem lại an ủi, khích lệ các chị em trong Chúa. Amen!

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Đọc Tiếp →